מה חושבות הגננות לעתיד

שביט-רז, נ' (נובמבר, 2013). מה חושבות הגננות לעתיד. שיעור חופשי, 106, 23.

חשיבות ההשקעה בילדים מגיל לידה ועד גיל 3 והקריטיות שלה להתפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית וההתנהגותית הוכחו במחקר המדעי. כך נמצא, למשל, כי השקעה בגילאים הצעירים תורמת להישגים לימודיים במערכת החינוך הבית-ספרית ועקב כך גם לחברה.
ואולם בעוד שמחקרים רבים, בישראל ובעולם, בדקו בהקשר זה את תפישותיהם של הורים ומטפלות, בחר מחקר שהושלם באחרונה להתמקד בתפישותיהן האינטואיטיביות בנושא זה של סטודנטיות להוראה לגיל הרך, ולבחון את השינויים החלים בהן במהלך הכשרתן.

במחקר, שנערך על ידי צוות חוקרים במכללת לוינסקי לחינוך, בראשותה של ד"ר גילה רוסו-צימט, השתתפו 347 סטודנטיות להוראה הלומדות במסלול לגיל הרך בשלוש מכללות, שענו לשאלון מובנה בנושא.

המחקר בדק את תפישותיהן של הסטודנטיות לגבי חשיבותה של השנה הראשונה להתפתחותו של התינוק, תפישתן לגבי התחומים המשפיעים על התפתחות הילד (פיזי, רגשי, חברתי וקוגניטיבי), ומסגרות החינוך והטיפול הרצויות לילדים בגילאי לידה עד 3 (מטפלת, משפחתון ומעון).

המחקר בדק גם את תפישות הסטודנטיות לגבי דרכי ההתמודדות הרצויות עם התנהגויות הילדים בגילאים אלה, ואת תפישת חשיבות ההשקעה ברווחת התינוק תוך טיפוח מצבו הרגשי לעומת חשיבות ההשקעה בהעשרה, כלומר טיפוח קוגניטיבי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya