מה היא רמת המעורבות של המורה בבקרת הכתיבה של בלוגים שכותבים תלמידים או לומדים בקורס?

מאת: Steve Dembo
ככל שנושא הבלוגים הולך ומשתלב יותר ויותר בכיתות הלימוד ובקורסים בעולם עולות דילמות חדשות ונחשפים התחבטויות מבחינת ציבור המורים ששילב את הבלוגים בהוראה ובלמידה.
אחת הדילמות החשובות אשר מעסיקות את ציבור המורים בעולם היא השאלה היא מה היא רמת המעורבות של המורה בבקרת הכתיבה של בלוגים שכותבים תלמידים או לומדים בקורס. האם המורה צריך ליצור בקרת איכות של הבלוג , כלומר להציב לו גבולות כלשהן בכתיבה ולבדוק את הבלוג לפני שעולה לאוויר או האם לתת לתלמידים חופש פעולה מלא. אין תשובה פשוטה וישירה לדילמה מורכבת זו. ההחלטה תלויה בשאלות מעשיות כגון  האם הבלוג נותר סגור בגבולות הקורס או שחושפים אותו באינטרנט לעיני כל. שיקול שני הוא מידת הבגרות והאחריות של התלמידים או הלומדים. האם ניתן לסמוך עליהם שלא יחרגו מהגבולות הקיימים בכתיבה. לדעתו של כותב  המאמרון הנוכחי אין  לוותר על בקרת כלשהי של המורה בתהליך על מנת להציב גבולות כשלהן בפני התלמיד. חלק מהמגיבים למאמרון הנוכחי טוען כי תלמידים מבוגרים יותר אינם מתלהבים מתהליכי הבקרה וההנחיה של המורים וזה עשוי לעייף אותם ולשכת את התלהבותם , ולכן רצוי כי הבקרה תהיה מוגבלת לגילאים צעירים יותר ולא לתלמידי תיכון או סטודנטים.
Should blogging be moderated?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya