מה בעצם עשינו? סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה

שמר, א', רוזנפלד, י', דהן, א' ודניאל-הלוינג, א' (עורכות) (2016). מה בעצם עשינו? סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה. תל אביב: מכון מופ"ת.

הספר מה בעצם עשינו? נולד ונכתב במסגרת צוות חשיבה הפועל במכון מופ"ת בנושא "למידה מהצלחות של מרכזי תמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה". הספר מציג סיפורי הצלחה של שנים-עשר מרכזי תמיכה הפועלים במוסדות אקדמיים, כפי שתיארו אותם מנהלות המרכזים ואנשי צוות שפעלו לצדן. פרקי הספר מתארים עשייה שטרם תועדה בכתובים. בראש צוות החשיבה עמדו ד"ר אורית דהן ואריאלה דניאל-הלוינג מטעם מכון מופ"ת, וליוו אותו פרופ' יונה רוזנפלד וד"ר ארנה שמר מטעם מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

סיפורי ההצלחה המתוארים בספר הם בראש ובראשונה פרי מאמציהם האישיים של הסטודנטים, אך הם לא היו מתאפשרים ללא מנהלות המרכזים וסגל העובדים בהם, אשר האמינו בסטודנטים שפנו אליהם, פתחו בפניהם דלתות, יצרו סביבה תומכת, מכילה ומונגשת, ופיתחו גישות, מודלים, כלים ומיומנויות ייחודיים המותאמים לאוכלוסייה זו.

הספר מיועד לאנשי מקצוע העובדים בתחום ליקויי למידה, לסטודנטים עם ליקויי למידה ולבני משפחותיהם. הוא מיועד גם למתעניינים במתודת למידה מהצלחות, בהיותו משקף תהליך למידה ארצי ממושך ואת התפיסה הייחודית שפיתחו פרופ' יונה רוזנפלד ועמיתיו. הקוראים בספר נחשפים לתובנות העשייה ולעקרונות הפעולה העולים מכל אחד מסיפורי ההצלחה המשקפים חיבורים ובריתות בין-אישיים ובין-תחומיים, מגבירים מודעות לנושא ונותנים כלים להתמודדות.

ד"ר ארנה שמר
מלווַת למידה ביחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית במרכז האקדמי רופין ובבית הספר לעבודה סוציאלית ע״ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית. עובדת סוציאלית קהילתית וחוקרת. מלווַת למידה של צוות החשיבה "לומדים מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה" במכון מופ״ת. עוסקת בפיתוח של תחומי הקהילה, השותפות והכשירות התרבותית.

פרופ' יונה רוזנפלד
רוזנפלד הוא פרופסור (אמריטוס) לעבודה סוציאלית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע״ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים. יועץ בכיר ומקים היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית לשנת 1998 (תשנ"ח). תחום עיסוקו הוא שותפות עם אנשים שחיים בעוני ובהדָרה חברתית. מלווה למידה של צוות החשיבה "לומדים מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה״.

ד"ר אורית דהן
מנהלת היחידה "פורסים כנף – לקידום מתמחים ומורים מתחילים בהוראה". מרצה במסלול העל-יסודי במכללת בית ברל לחינוך ועובדת במרכז התמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה במכללה. מרכזת פורום של מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה ומרכזת צוות חשיבה של הפרויקט "לומדים מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה" במכון מופ"ת, בשיתוף עם אריאלה דניאל-הלוינג.

אריאלה דניאל-הלוינג (M.A)
מנהלת מרכזי התמיכה במכללה האקדמית בית ברל ובמכללה האקדמית ספיר. מאבחנת ומטפלת בתחום של ליקויי למידה ומרצה במסלול החינוך המיוחד בבית ברל. מרכזת, בשיתוף עם ד"ר אורית דהן, את צוות החשיבה "לומדים מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה" במכון מופ"ת.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים ופתח דבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya