מהי אוריינות ויזואלית?

מקור:

Educause Review, vol. 41, no. 3  pp.80-81

באופן מסורתי האקדמיה תומכת בהעברת ידע באופן ורבלי על פני ויזואלי. בעשור האחרון טכנולוגיות דיגיטליות שברו מחסומים בין המילה הכתובה לייצוגים ויזואליים וחלק מאנשי האקדמיה מביעים נכונות לשלב טקסט עם אמצעים חזותיים על מנת להבנות משמעות חדשה למידע.

המהפכה הויזואלית בימינו יצרה עיצובים חדשניים שסטודנטים נחשפים אליהם, אך לעתים קרובות נעדרים את היכולת לנתחם כראוי. זו הסיבה, לדעת המחברות, שאנו נדרשים למושג האורייאנות הויזואלית.

לסטודנטים חסרים הכישורים, הדיוק, העומק וההשכלה שיאפשרו להם הן לשלוט במדיה הויזואלית והן לפענח ולבקר את תוצריה.

Metros מלמדת באוניברסיטת אוהיו קורס אוריאנות ויזואלית ומדווחת על קשיי הסטודנטים להביע את עצמם בדרך ויזואלית, לקרוא מפות, לערוך מיפוי של נתונים או אפילו להבין מדוע טבלה מציגה מידע נתונים בצורה טובה יותר על פני טבלה אחרת.

גם לאקדמיה אין את הכלים לבקר ולנתח תוצרים ויזואליים של סטודנטים (למשל בתוך פורטפוליו דיגיטלי) כפי שהיא יודעת לעשות לגבי תוצרים מודפסים, ומכאן נפגעים הסטודנטים שאינם זוכים למלוא ההערכה.

מערכת ההשכלה הגבוהה נדרשת לבסס גישה מוסדית שיטתית בעניין ולהגדיר ערכי ליבה שיגדירו מהן יכולות ויזואליות לצד יכולות מסורתיות של קריאה וכתיבה.

המחברות מציגות 3 צעדים עיקריים עבור מוסדות המעוניינים לזרז את תהליך ההטמעה של אורייאנות ויזואלית במערכת הלימודים:

1. יש ללמד תחביר ואוצר מילים בסיסי בתחום הויזואליזציה. אדם בעל אורייאנות ויזואלית אמור לדעת הן לפענח מסרים חזותיים  - כלומר להבין את המשמעות ולקבל החלטות על פי ניתוחה, והן לדעת לקודד בעצמו דימויים חזותיים – כלומר לדעת להציג מידע בצורה ויזואלית ולו הפשוטה ביותר (טבלאות, תרשימים, סכמות)

2. יש לספק אנשי מקצוע, מיקומים (מעבדות) ומשאבים הנדרשים לקהילה אקדמאית לצורך הפקת תוצרים ויזואליים. בשלב ראשון ניתן להשתמש ביועצים חיצוניים לאקדמיה על מנת שידריכו כיצד לעשות שימוש בגרפיקה ואמצעיים ויזואליים לצרכי הוראה ומחקר.

לשם מוסדות השכלה יכולים להצטרף לארגונים מקצועיים מובילים (ללא מטרות רווח) בתחום:

EDUCAUSE Learning Initiative (ELI)
http://www.educause.edu/eli

New Media Consortium (NMC)
http://www.pachyderm.org/

 

3. יש לפתח יכולות שיפוט וביקורת חזותיים. בעידן הדיגיטלי ניתן לערוך מניפולציות רבות במידע חזותי ולכן יש להכירן היטב ולדעת להעריך אמינות, דיוק וערך של תוצר ויזואלי.

למרות צעדים אלה יש לזכור שכיוון שטכנולוגיות מתפתחות במהירות, הרי שבמקביל גם אורייאנות ויזואלית הוא מושג דינמי ומשתנה, ועל המנהיגות בכל מוסד אקדמאי מוטלת האחראיות להתעדכן ולבדוק את רמת האורייאנות הויזואלית של הסטודנטים במערכת.


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  אני מעוניינת לקבל עזרה בלימודי אוריינות אקדמאית להבין

  פורסמה ב 18/06/2008 ע״י הודיהבן

  שלום הודיה, נא לפנות למידעניות מרכז המידע הבין-מכללת במכון מופ"תhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 18/06/2008 ע״י פורטל מס"ע

  תודה

  פורסמה ב 31/12/2013 ע״י יצחק רקנטי
  מה דעתך?
yyya