מדיניות מקדמת בריאות בקרב מנהלי בתי ספר בישראל

 

מדיניות מקדמת בריאות ותפקידו של מנהל בית הספר:

למנהלי בתי הספר יכולה להיות השפעה עצומה על בריאות תלמידיהם. חלק חשוב מתפקידם הוא להתוות מדיניות מקדמת בריאות - Policy Wellness School - מובנית כהלכה, ובכלל זה: מיפוי צורכי בית הספר, קביעת נהלים, קביעת התנהגויות רצויות, פיתוחן וקידומן של תכניות מקדמות בריאות. כל זאת, כחלק מחזון בית הספר, המדגיש את קשרי הגומלין בין תלמיד לתלמיד ובין התלמיד לסביבתו.

סקירת ספרות:

ספרות המחקר מצביעה על כך שלמנהל בית הספר תפקיד מכריע והשפעה ישירה על פיתוח ועיצוב תרבות התנהגותית-בריאותית בקרב התלמידים והמורים, וכמובן, בהצלחת השינוי הבריאותי ויישומו.

מטרת המחקר:

מטרתו של מחקר זה היא לבחון את הקשר בין תפיסותיהם של מנהלים בבתי הספר את תחום ״מדיניות מקדמת בריאות״ לבין יישום המדיניות הלכה למעשה.

מתודולוגיה:

אוכלוסיית המחקר כללה 146 מנהלות ומנהלי בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים, מכל המגזרים, מאזור הצפון והמרכז, בפיקוח משרד החינוך, בגילים שונים וממצב סוציו-אקונומי מעורב. השאלונים כללו מידע לגבי תפיסותיהם, המדיניות שהם מנהיגים, והפיעליויות הנעשות בהנחייתם בבית הספר בתום קידום וחינוך לבריאות.

ממצאים:

ממצאי המחקר מלמדים כי ישנם פערים במדיניות המנהלים בנוגע לקידום בריאות בין סוגי בתי הספר והמגזרים השונים. עוד ניתן לראות כי יישום מדיניות מקדמת בריאות אינו מוטמע באופן מלא בקרב מנהלי בתי ספר. באשר להבדלי מגדר בין מנהלות למנהלים ביישום מדיניות תזונתית, ניכר כי מנהלות מיישמות מדיניות תזונתית גבוהה יותר ממנהלים; באשר להבדלים על פי סוג בית הספר נמצא כי מנהלים בבתי ספר יסודיים מיישמים מדיניות תזונתית ומדיניות לעידוד פעילות גופנית גבוהה יותר מאשר מנהלים בבתי ספר על יסודיים.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

תזונה מקיימת

בריאות ותזונה: מודל לתכנון שיעור משולב תקשוב

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya