מבט רענן על מנהלים בבתי ספר ציבוריים בארה"ב – תוצאות סקר לאומי של מורים ומנהלים

 A Fresh Look at Principals in U.S. Public Schools—Results from the National Teacher and Principal Survey

המרכז הלאומי לסטטיסטיקה בחינוך (The National Center for Education Statistics) פירסם את "המאפיינים של מנהלים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בארה"ב: תוצאות מסקר לאומיים בקרב מנהלים ומורים לשנת 2015-2016" (Characteristics of Public Elementary and Secondary School Principals in the United States: Results From the 2015–16 National Teacher and Principal Survey).

הסקר הלאומי של מנהלים ומורים לשנת 2015-2016 כלל בתי ספר ציבוריים מיסודי ועד תיכון (K-12), מנהלים ומורים מ-50 מדינות ואת מחוז קולומביה (District of Columbia).

הממצאים העיקריים בדו"ח כוללים:
- במהלך שנת הלימודים 2015-2016, היו כ-90,400 מנהלים של בתי ספר ציבוריים מיסודי ועד סיום תיכון (K-12) בארה"ב. רוב המנהלים הללו (78%) היו לבנים ו-11% היו שחורים. כ-8% מהמנהלים היו היספניים ו-3% היו ממוצא אחר;
- סה"כ, 54% מהמנהלים של בתי הספר הציבוריים היו נשים. באופן יחסי/יחסית יותר מנהלים של בתי ספר יסודיים היו נשים (68%) מאשר מנהלים של חטיבות ביניים, בתי ספר תיכוניים או בתי ספר משולבים (40%, 33% ו-42% בהתאמה);
-השכר השנתי הממוצע של מנהלים בבתי ספר ציבוריים היה 95,700 דולרים. מנהלים של בתי ספר תיכוניים ציבוריים הרוויחו יותר (101,200 דולרים) מאשר עמיתיהם בחטיבות הביניים (98,000 דולרים), מנהלים בבתי ספר יסודיים (94,600 דולרים) ובתי ספר משולבים (86,500 דולרים); ו
-בממוצע, מנהלים מקדישים כ-30% מהזמן שלהם למשימות אדמיניסטרטיביות פנימיות, 30% מזמנם לתכנית הלימודים ולמשימות הקשורות להוראה, 23% מזמנם לאינטראקציות עם התלמידים, ו-14% מזמנם לאינטראקציות עם ההורים.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya