מאפייני השימוש באינטרנט בקרב מורים

מקור: ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

לעבודה המקורית - ראו קובץ מצורף מימין

מטרת המחקר היא לתאר את מידת השימוש שעושים מורים באינטרנט ואת  אופן השימוש בו לצרכי הוראה. רבות דובר על שילוב האינטרנט בהוראה, אך המחקר בנושא מאפייני השימוש של המורים ברשת, עדיין בראשיתו. בכדי שנצליח לשלב את האינטרנט ככלי עזר יעיל בהוראה, עלינו להכיר מקרוב את מאפייני השימוש על ידי המורים. ללמוד מה נעשה בשטח, מה לא נעשה ומדוע.

המחקר מתאר את מאפייני המורים המשלבים אינטרנט בעבודתם, כיצד הם עושים זאת, מהי עמדתם בכל הנוגע ליתרונות, חסרונות, מידת הרצון להרחיב את פעילותם ברשת והסיבות לכך, שינויים בתפקיד ובמעמד המורה בכיתה ואופן ההתמודדות עם הקשיים המלווים תהליך זה. בדיקת מאפיינים ופעילויות אלה, תאפשר המשך תכנון תהליך הטמעת האינטרנט בהוראה. כמו כן היא עשויה לשמש בתכנון תהליך הכשרת מורים, במטרה להעלות את רמת המוטיבציה שלהם, להתנסות בשילוב אינטרנט בהוראה במידה רבה יותר.

על פי הספרות, ישנו לשילוב האינטרנט בהוראה מקום מרכזי בעיצוב דמותו של הבוגר העתידי האמור להשתלב בעולם של ידע וטכנולוגיה. שילוב זה יוצר פרדיגמה חדשה בהוראה, בה נוצרות אינטראקציות לימודיות שונות, בהן המורה הופך למנחה ומדריך בתהליך הלמידה ולא כמקור הידע העיקרי. תהליך למידה כזה שם דגש על תהליכי למידה איכותיים ומאפשר הרחבת היכולות הקוגניטיביות של הלומד.

המורים שהשתתפו במחקר מהווים קבוצה הטרוגנית, הכוללת מורים מ5- בתי ספר בגליל המערבי. אוכלוסיית המחקר כוללת 193 מורים המהווים 76% מכלל המורים המלמדים בחמשת בתי הספר הנבדקים. איסוף הנתונים התבצע באמצעות שאלון המספק נתונים כמותיים על מידת ואופן השילוב בהוראה ועל עמדות המורים בנושא. בנוסף, המורים התבקשו לתת דוגמאות מהשטח של שיעורים משולבי אינטרנט על פי ניסיונם האישי. מתוך הדוגמאות ניתן ללמוד על אופי הפעילויות המתבצעות בבית הספר והקשיים המלווים אותם.

ממצאי המחקר מראים שישנה מודעות רבה בקרב המורים לצורך ולתועלת שבשילוב אינטרנט בהוראה. אולם השימוש בו לצורכי הוראה נמצא עדיין בראשיתו. כמחצית מהמורים עושים שימוש באינטרנט בהוראתם, אך מידת השימוש נמוכה ונעה בין 1-2 שעות בשבוע בלבד.

נמצא שמידת שילוב האינטרנט בהוראה קשורה באופן הדוק למידת השימוש של המורה לצרכיו האישיים, לעוצמת עמדותיו באשר ליעילות השימוש באינטרנט ובגישה נוחה לרשת מהבית ומבית הספר. עיקר השימוש בתקשורת מחשבים נעשה מהבית ופחות מבית הספר. מידת הנגישות לאינטרנט בבית הספר מוגבלת. גישה מוגבלת נמצאה בעיקר בבתי הספר העל יסודיים ופחות בבתי הספר היסודיים.

המורים מכירים ביתרונות האינטרנט ככלי המאפשר חשיפת תלמידים למידע עשיר, חדשני, מגוון ואטרקטיבי. אך לטענתם חסרונות כגון קושי במיון, ארגון והערכת המידע, מיומנות שימוש נמוכה בקרב התלמידים וחשש מפני אפשרות לחוסר שליטה בתלמידים, מבחינת משמעת וסוג הידע אליו הם נחשפים, מעכבים את תהליך השילוב. המורים דיווחו על קשיים טכניים הכוללים שליטה במיומנויות הפעלת המערכת וקשיים ארגוניים של ארגון מערכת השעות והצורך להגיע להספק חומר בזמן. קשיים פדגוגיים המתייחסים לאופן השימוש בכלי בהתאם למטרות ההוראה של המורה וקשיי שפה המדגישים את הבעייתיות הקיימת בעקבות הצורך להשתמש בשפה האנגלית ומיעוט האתרים החינוכיים בעברית.

מתוך ניתוח דוגמאות השימוש באינטרנט כפי שהובאו על ידי המורים רובם עושים באינטרנט שימוש ראשוני בלבד. הם אינם משנים את תכני השיעור המוכן, אלא מוסיפים חיפוש באינטרנט לצורך העשרה והשלמת המידע הקיים בספר הלימוד, או ככלי המאפשר תרגול נוסף לתלמידים המסיימים את משימות הכיתה. מורים מעטים בלבד עושים שימוש מתקדם באינטרנט בהוראתם, הדורש תרגול של מיומנות איסוף,  מיון ועריכת מידע לצורך הצגתו בפני הכיתה. תפקידו של המורה בפעילויות מסוג זה הוא, להוביל ולהנחות את תלמידיו למציאת מידע, ארגונו והערכתו באופן עצמאי.

מורים תופסים את האינטרנט כמאגר מידע ולא מייחסים חשיבות מספקת לתפקידו כספק תקשורת. נמצא שהיישומים הנפוצים בשימוש על ידי אוכלוסיית המורים הינם יישומי המידע, בעיקר איתור מידע והורדת משאבים ואילו ביישומי התקשורת כמעט ולא נעשה כל שימוש. באופן דומה גם מידת ההשתתפות של המורים בפרויקטים הבנויים על למידה מרחוק ומידת חברותם בקהילות וירטואליות מקצועיות, נמצאה נמוכה.

למרות הבדלי הגיל והיכולת הקוגניטיבית השונה, נמצא שמידת השימוש בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים דומה, כך גם מידת השימוש באתרים בשפות השונות. נמצא הבדל במידת השימוש בין מורים ריאליים והומניים. מורים ריאליים משתמשים באינטרנט בהוראתם במידה רבה מאשר המורים ההומניים. הם גם משתמשים יותר במיומנויות התקשורת כגון יצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני עם תלמידים. הם פעילים יותר בקורסים של למידה מרחוק וחברים בקהילות וירטואליות.

קבוצת המורים שנמצאה כנוחה יותר לשילוב אינטרנט בהוראתה היא קבוצת המורים בעלי וותק שבין 6-10 שנים. מורים אלה נמצאו בעלי העמדות החיוביות החזקות ביותר ומתוכם נמצאו רוב המשתתפים בלמידה מרחוק והחברים בקהילה וירטואלית. לעומתם המורים בעלי וותק של 11 שנים ויותר, היא הקבוצה השמרנית ביותר ובעלת עמדות מעורבות בנושא.

למרות מידת השימוש הנמוכה והקשיים הרבים, שעלו מתוך נתוני המחקר, ניתן לראות בפעילות המורים בבית הספר התחלה של שינוי. זהו עדיין שינוי קטן הנאבק עם אילוצים המעוגנים בשגרה, עם כוח האדם הקיים של תפיסותיו המסורתיות החינוכיות המוצקות ומידת שליטה נמוכה בהפעלת הטכנולוגיה החדשה. שינוי הנאבק בקונפליקט בין תרבויות שונות. תרבות בית הספר המובנית, ההיררכית, המסורתית, מול תרבות האינטרנט הדמוקרטית, הפתוחה, ללא גבולות.


  לפריט זה התפרסמו 5 תגובות

  איני רואה שום 'קובץ מצורף מימין'

  פורסמה ב 07/10/2020 ע״י טוביה בר-נוי

  קראתי בעניין רב, חשוב לעבודתי.יישר כוחאדוה

  פורסמה ב 31/07/2004 ע״י אדוה מרגליות

  המאמר מעניין וחשוב אבל מדוע אין רשימה ביבליוגרפית? כמו כן חסר תאריך הפרסום.

  פורסמה ב 05/08/2004 ע״י בתיה אילון

  המאמר נכון לשנת 2001. מאז ועד עתה אני מאצינה שחלו שינויים

  פורסמה ב 07/08/2004 ע״י שרון

  תאריך הפרסום הוא תשנ"ט 1999.רשימה ביבליוגרפית מלאה נוספה לקובץ המצורף (מימין)

  פורסמה ב 09/12/2004 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya