לשקול מחדש את הקשר בין תוצאות הערכה בין-לאומיות לבין תפוקה חינוכית

Carnoy, Martin; Khavenson, Tatiana; Loyalka, Prashant; Schmidt, William H.; Zakharov, Andrey. Revisiting the Relationship Between International Assessment Outcomes and Educational Production. American Educational Research Journal , Aug2016, Vol. 53 Issue 4, p1054-1085

הערכות בין-לאומיות, כגון מבחן פיז"ה (Programme for International Student Assessment – PISA), משמשות כדי להמליץ על מדיניות חינוכית לשיפור הישגי תלמידים. מחקר זה מראה שהערכות החתך מאחורי המלצות מסוג זה עשויות להיות מוטות.

המחברים עשו שימוש במערך נתונים ייחודי ממדינה אחת שיישמה את מבחן פיז"ה במתמטיקה בשנת 2012 לכיתות ט' לכלל התלמידים שנבחנו במבחן טימס (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) בשנת 2011, ואספו מידע על מורי התלמידים בכיתות ט'.

נתונים אלה איפשרו למחברים להעריך באופן מדויק יותר את ההשפעות של משתנים כיתתיים על ביצועי התלמידים במבחן פיז"ה. תוצאות המחקר מציעות שהתפקידים החיוביים של "איכות" המורה ו"ההזדמנות [שלו] ללמוד" בשיפור ביצועי התלמידים הם צנועים בהרבה ממה שנטען במסמכי מבחן פיז"ה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

נזקים כחול-לבן

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya