לשים לב לתיווך

 Stillman, Jamy; Anderson, Lauren. Minding the Mediation. Urban Education, Jul2016, Vol. 51 Issue 6, p683-713

מאמר זה בוחן כיצד מורת מורים אחת פעלה כדי לסייע ללמידה של פרחי הוראה על פני מסגרות הכשרה מבוססות שדה ומבוססות אוניברסיטה.

תוך שימוש בתיאורית הלמידה החברתית-תרבותית כעדשה, הניתוח מתבסס על נתוני חקר מקרה אשר נאספו משני פרחי הוראה מאותה תכנית להכשרת מורים, שהתנסו בשיבוצי הוראה סמוכים אך שונים ביותר בבתי ספר עירוניים.

הממצאים מבטאים את רפרטואר המהלכים של מורת המורים בניסיונה לתווך את התפתחות פרחי ההוראה כאנשי מקצוע מכווני הגינות ורפלקטיביים.

על ידי בחינת ההיבטים של ההתמקדות בלומד והרגישות ההקשרית בתיווך מורה המורים, מאמר זה קורא תיגר על מושגי "הפרקטיקות הטובות ביותר" בהכשרת מורים ומוסיף גיוון לדיונים אודות התנסויות קליניות "עשירות".

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מחקר עצמי של פרקטיקות בהכשרת מורים ופדגוגיה ביקורתית: הרגע החמישי במסע של מורת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya