לקראת משא ומתן קהילתי של משמעות בבתי ספר: תפיסות מנהלים לגבי למידה קולקטיבית מהצלחה

Schechter, C. (2011). Toward communal negotiation of meaning in schools: Principal’s perceptions of collective learning from success. Teachers College Record, 113, 2415-2459.

ד"ר חן שכטר הוא ראש החוג להכשרת מורים באוניברסיטת בר־אילן

רקע: לאור המורכבות הגדלה של העבודה בבית הספר, חשוב שחברי סגל יתרחקו מלמידה מבודדת לקראת סוג חשיבה קולקטיבי יותר ביחס להוראה ונושאי למידה.

מטרה: בעוד שההתייחסות ללמידה קולקטיבית היא לרוב באוריינטציה מבוססת חוסר (מציאת/פתרון בעיות והתגברות על כשלים), מחקר זה בוחן תפיסות מנהלים (נופי ידע) לגבי הרעיון והאסטרטגיה של למידה קולקטיבית מהתנסויות מוצלחות של חברי סגל.
תכנית המחקר: המחקר השתמש במתודולוגיה איכותנית ממוקדת נושא כדי לחקור נופי ידע של מנהלים העוסקים בלמידה קולקטיבית מהצלחה בבתי ספר.

איסוף נתונים וניתוח: הנתונים נאספו באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים עם 65 מנהלי בתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכוניים. תהליך הניתוח כלל זיהוי נושאים משותפים, השוואת תבניות, והבהרת נקודות השוני בקרב קולות המנהלים.

ממצאים: מנהלים טענו שבניגוד לתהליכי הלמידה הקולקטיבית לצורך הערכת כשלים ובעיות, למידה קולקטיבית מהתנסויות מוצלחות דורשת שינוי מכוון ומודע של דפוס החשיבה ביחס ללמידה שיתופית בבתי ספר. מורים תפסו את התרבות התחרותית וההשוואה של היכולות המקצועיות בקרב חברי סגל כגורמים המכריעים ללמידה פרודוקטיבית וקולקטיבית מהצלחה. מנהלים תפסו את תפקידם בתהליך אינטראקטיבי זה כמקדם תרבות למידה של חקר, פתיחות ואמון.

המלצות: כאסטרטגיה של מנהיגות לטיפוח למידה קולקטיבית בבתי ספר, גם העוסקים בתחום וגם החוקרים צריכים להעריך באם ניתן לפתח קהילה לומדת כאשר מעודדים חברי צוות לנתח באופן קולקטיבי את ההתנסויות המוצלחות שלהן ולזכות באישור שהם עושים זאת. חשוב להמשיך ולחקור כיצד בעלי עניין שונים תופסים את הלמידה השיתופית הזו מהתנסויות מוצלחות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya