לקראת מערכת המרוכזת בלומד עבור למידת מבוגרים

Hermans, Henry; Kalz, Marco; Koper, Rob. " Toward a learner-centered system for adult learning", Campus - Wide Information Systems 31.1 (2014): 2-13.


המטרה של מאמר זה היא להציג מערכת e-learning המשלבת את השימוש במושגים של סביבת למידה וירטואליות, סביבות למידה אישיות, ואתרי רשת חברתית.

המערכת מבוססת על מודל למידה המשלב שלושה הקשרים של למידה עבור הלומד המבוגר:
הקשר הלמידה הפורמלי, הקשר הלמידה האישי עבור ניהול למידה, והקשר של עמית חברתי.

המאמר מתאר כיצד האוניברסיטה הפתוחה של הולנד (Open University of the Netherlands) יישמה מודל זה במערכת OpenU והובילה מערכת זו בתוך התחום של תכנית MSc במדעי הלמידה.

ממצאים
התוצאה של תהליך התכנון והפיתוח משולבת במערכת e-learning שנווטה עם האוניברסיטה הפתוחה של הולנד.

המגבלות של המאמר הן שהמאמר מדווח רק על הפרספקטיבה של הלומד.
המאמר אינו מדווח על היישום עבור הצוות ואנשי הסגל.

הערך של המאמר הוא בכך שהוא מספק גישה משולבת של e-learning, המביאה יחד הקשר אישי פורמלי ובלתי פורמלי לתוך מערכת אחת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya