לקראת בית ספר מקוון

מילות מפתח:
אברום רותם , יהודה פלד . לקראת בית ספר מקוון  .  מכון מופ"ת , סדרת כליל , 2008 .
 
על  רקע של התפתחות טכנולוגית מואצת המלווה באי-בהירות ובהיסוס מצד מערכת החינוך בהטמעת טכנולוגיה עדכנית בהוראה ובלמידה בבתי הספר, מציע הספר  לקראת בית ספר מקוון  לאנשי חינוך דיון תיאורטי ומעשי-יישומי בשילוב סביבה מקוונת בהוראה ובלמידה.
 
הספר נתמך על התיאוריה, על הידע הנצבר ברחבי העולם ועל הניסיון רב-השנים של המחברים בתחום זה. הוא משלב תאוריה לצד מעשה: בצד התיאורטי מפורטים רציונל ותיאוריות חינוכיות מרכזיות התומכות בשילוב סביבת למידה מקוונת בהוראה ובלמידה, כולל החידושים בכלים המקוונים השיתופיים של ה-Web 2.0; בצד המעשי מוצגים דרכי היישום של סביבת למידה מקוונת בבתי הספר - החל מעצמי למידה, מטלות לימודיות מקוונות, דרך אתרים וסביבות למידה מקוונת המלווים למידת נושאי תוכן, וכלה באתר בית ספר.
כמו כן הספר עוסק בהיערכות לקראת בית ספר מקוון, בדיון מקיף בסוגיית הערכת ממדי הוראה ולמידה מקוונים ובסוגיית שמירת זכויות יוצרים וזכויות הפרט, כפי שזו משתקפת בסביבה מקוונת בחינוך בכלל ובאתרי בתי ספר בפרט.
 
ד"ר אברום רותם  עוסק בשילוב סביבת למידה מקוונת בהוראה ובלמידה משנת 1994.
 
פעילותו זו מתקיימת במגוון מסגרות: בתי ספר, מחוזות, רשויות, מכללות להכשרת מורים, משרד החינוך וארגונים פרטיים. רותם מעורב בפעילויות רבות בתחומים: כתיבה מגוונת, הרצאות, מחקרים, מאמרים ופיתוח כלים לצורכי הוראהולמידה מקוונת.
 
ד"ר יהודה פלד עוסק זה למעלה מעשור בהטמעת המחשב בהוראה, ובתוך כך חוקר את התקשוב בבית הספר ובתהליכי למידה.  פלד מרצה במכללת אוהלו בקצרין ובמכללה האקדמית גליל מערבי בתחומי המידע, החינוך  ושילוב התקשוב בהוראה.
 
תוכן העניינים
 
הרציונל של סביבת למידה מקוונת
תיאוריות חינוכיות ויישומן בסביבת למידה מקוונת
היסודות של סביבת למידה מקוונת
הטקסט הדיגיטאלי
הלומד בסביבה של אינפלציית מידע
שיעור מקוון בכיתה ומטלה לימודית מקוונת
סוגי הפעילויות של הוראה מקוונת
סוגי הפעילויות של הוראה מקוונת
למידה שיתופית בסביבה מקוונת
שילוב של קבוצת דיון בהוראה ובלמידה
שילוב כלים אינטראקטיביים בסביבת למידה מקוונת
אתר בית ספר
הערכת פעילות לימודית בסביבה מקוונת
היערכות בית הספר לשילוב סביבת למידה מקוונת
זכות יוצרים וזכויות הפרט בשימוש בסביבת למידה מקוונת
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya