לקיחת תפקיד השואל: בחינה מחדש של הוראה הדדית

Joan A. Williams. " Taking on the Role of Questioner: Revisiting Reciprocal Teaching", Reading Teacher, Dec2010, Vol. 64 Issue 4, p278-281, 4p, 1 Chart.

המאמר דן בשיטה של הוראה הדדית, שבה מורים ותלמידים משוחחים כדי להגיע להבנה של הטקסט. אסטרטגיות של הוראה הדדית הן קודם כל שיחה בין מורים ותלמידים כדי להגיע להבנה משותפת של טקסט.

מספר היבטים של הוראה הדדית נחקרים כולל תחזית (predicting), הצגת שאלות (questioning), הבהרות (clarification) וסיכום (summarizing).

המחברת משתמשת בניסיונה כמורה לכיתות ג'-ד' כדי להדגיש את השימוש בקריאה מודרכת, הוראה בקבוצות קטנות וקריאה של טקסטים חקרניים כדי לסייע לתלמידיה להבין את הערך של העלאת שאלות.

תוך שימוש בקריאה מודרכת, בהוראה בקבוצות קטנות ובטקסטים חקרניים, המחברת החלה לעבוד עם ארבעה תלמידים בו-זמנית. היא בחרה טקסטים לדוגמא בשל אוצר המלים האקדמי שהם כוללים ומבני הטקסט שלהם.
ראשית, היא נתנה דוגמא כיצד לערוך תחזית הגיונית לגבי הטקסט שהם הולכים לקרוא. לאחר שהם קראו עמוד מהטקסט, הם דנו האם התחזית של המורה אוששה, והמורה הדגישה שקוראים חזקים מעלים תחזיות הגיוניות במהלך הקריאה.
לאחר מכן, המורה עברה לאסטרטגיה של שאילת שאלות, כאשר היא הציגה שאלות כבדות משקל (heavyweight questions) לאחר קריאת עמוד מהטקסט. שאלות כבדות משקל מתייחסות לרמות גבוהות יותר של חשיבה ביקורתית, לדוגמא, מה ההבדל בין ציקלון לטורנדו?
שאלות קלות (Lightweight questions) פונות לחשיבה מילולית יותר ומתארות מידע שהוצג על-ידי המורה או בטקסט. לדוגמא, באיזה צבע הז'קט שלו?
המטרה בשימוש במונחים שאלות כבדות משקל ושאלות קלות הייתה לגרום לתלמידים לחשוב מעבר לרמה המילולית כך שהם יעברו לחשוב על המשמעות של הטקסט.

לאחר מכן, המורה שאלה את התלמידים אם הם צריכים הבהרות לגבי משהו שהם קראו.
בתחילה, הם ביקשו הבהרות לגבי מלים שהם לא הבינו. לאחר מכן, המורה עברה עמם להבהרה של רעיונות. במהלך שיעור שלם, הם תרגלו את המיומנות של הבהרת רעיונות.

לבסוף, המורה הציגה לתלמידים כיצד לסכם כאשר היא ציינה את כל הנקודות העיקריות של החלק שהם קראו. היא הראתה לתלמידים סיכומים חלקיים ומשפטים של פרטים לעומת סיכום שלם. לאחר שהיא ביצעה את תפקיד המורה במשך 5 ימים, היא העבירה את התפקיד לכל אחד מהתלמידים בתורו.

ברגע שהתלמידים הבינו כל אחת מהאסטרטגיות, הדיונים הפכו לשיחה ונעשה שימוש באסטרטגיית ההוראה ההדדית.

לסיכום, המחברת טוענת כי כדי שכל התלמידים בייחוד התלמידים שעבורם האנגלית היא שפה שנייה (ELs) יבינו את השפה האקדמית שבה משתמשים בכיתות, עליהם להבין כיצד לשאול שאלות. ולכן תפקיד המורה הוא לסייע לכל תלמיד במיומנות של הצגת שאלות. כך המורה יכול להנחות את התלמידים להגיע להבנה רחבה יותר של המאפיינים של הטקסט ושימוש בשפה אקדמית (Guti?rrez, 1991).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya