לקחים שנלמדו על תוכנית חלופית מדיווחי בוגריה

מקור וקרדיט :
Goodwin, W., & Rudkin, J.K. (2006) Lessons learned from graduates of an alternative certification program: the case of the Stanley British Primary Schools, National Association for Alternative Certification, 1(1), 12-22.
מילות מפתח: תוכניות הכשרה חלופיות
המאמר תורגם , סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ , מכון מופ"ת.
מטרת המאמר היא לסקור את המאפיינים החיוניים של תוכנית הכשרה חלופית שהתקיימה בבית ספר יסודי בשיתוף עם בתי ספר אחרים ועם האוניברסיטה. תשומת הלב מוסבת לתגובות של הבוגרים  שהשלימו את התוכנית בשנים 1994 – 2000. נבדקו תחומים רבים ובהם  פרטים דמוגרפיים של המדגם, אופי של אסטרטגיות גיוס יעילות וסיבות שניתנו לבחירת המועמדים בתוכנית, הערכות של הבוגרים את מרכיבי התוכנית והתמדתם בהוראה. בסיכום נדונים הממצאים המרכזיים במונחים של לקחים שנלמדו  
התוכנית המדוברת היא תוכנית הכשרה חלופית לקראת קבלת רישוי הוראה בבית הספר היסודי. ייחודה בכך שהיא החלה בבית ספר פרטי ונמשכה בשיתוף עם אוניברסיטה. מעורבות האוניברסיטה התבטאה במתן סיוע בתוכנית הלימודים ובמתן אפשרות למתכשרים להשלים קורסים אקדמיים נוספים לתואר שני בפסיכולוגיה של הגיל הרך. התוכנית מבוססת על מודל של שולייתיות בשדה. המתכשרים שוהים ארבעה ימים בכיתות בית הספר לאורך כל השנה כשהם מלווים במורים חונכים מנוסים. ביום החמישי הם לומדים תוכנית בת 225 שעות הנדרשות לקבלת רישוי של המדינה. המתכשרים מתנסים בבית הספר הפרטי המדובר ובבתי ספר דומים אחרים וסמסטר אחד - בבית ספר ציבורי כדי להתנסות בסוג אחר של הוראה.המשתתפים מקבלים שכר לימוד ודמי מחיה. רוב המסיימים ממשיכים לעבוד כמורים בבתי הספר בהם התכשרו.
ממצאי הסקר
1.ערוצי גיוס מועמדים- בבדיקת היעילות של ערוצי הגיוס דורגה היעילות בסדר שכיחות יורד: מידע מחבר/מבוגר, קשר אישי עם בית ספר, מידע מהמכללה, מידע מבן משפחה.
2.הערכת התוכנית ומרכיביה : הפילוסופיה של התוכנית- רוב הסטודנטים שהתנסו בפילוסופיה החינוכית המוצעת בבית הספר (דגש על יצירתיות, הקשבה לילדים, שימוש בגוון של אסטרטגיות הוראה ועוד) חשו בנוח בתוכנית, אחרים דווחו על תחושות של כישלון.
חלוקת הזמן 20% ללימודים עיוניים ו- 80% להתנסות – התקבלה הערכה חיובית ברובה.
הקורס(225 השעות) – הרוב ( 75%) הביע שביעות רצון, והשאר – שביעות רצון פחותה. לדעת המשיבים:
 נושאים שטופלו בדרך הטובה ביותר היו:  צמיחה והתפתחות של ילדים, מדעים, תוכניות לימודים, פילוסופיה והיסטוריה של החינוך ותכנון פעילויות בהתאמה לגיל התלמידים.
נושאים שטופלו במידה פחות טובה: תיאוריות וגישות ללמידה, שונות, עבודה עם הורים בכיתה, בית ספר וחוק, חיפוש עבודה, מינהל, מתמטיקה, אמנות, ניהול כיתה, סטנדרטים חינוכיים וציפיות של בתי ספר ציבוריים.
נושאים שכמעט לא טופלו: תלמידים בעלי או חסרי הנעה., חינוך מיוחד, הערכה, טכנולוגיה ומחשבים ולימודי חברה.
הנושאים שדורגו כמועילים ונדרשים ביותר להוראה היו: ניהול כיתה, אוריינות, תכנון פעילויות בהתאמה לגיל, צמיחה והתפתחות הילד, הפילוסופיה של התוכנית ותיאוריות וגישות ללמידה.
החונכות – החונכים הוערכו באורח חיובי. הם דורגו על פי ארבעה תפקידים שונים: ההיבט המקצועי (מדיניות, נהלי המחוז ), ההיבט האישי (עידוד וחברות) , ההיבט ההוראתי (דיגום הוראה, דיון באסטרטגיות ניהול כיתה) , היבט האימון(תצפיות, משוב). היבטי התפקיד שדורגו כגבוהים ביותר היו ההיבט האישי וההיבט ההוראתי. רוב ההמלצות לשיפור החונכות התייחסו להגדלת מספר התצפיות, הדיונים ושיחות המשוב.
התוכנית באופן כללי – שביעות הרצון הייתה גבוהה ביותר.
3. התמדה בהוראה – ההתמדה בהוראה הוערכה על פי מספר שאלות: שיעור ההתמדה בהוראה, שיעור הנשירה או המעבר למקצועות אחרים והסיבות לכך, שיעור האפשרות של חזרה להוראה, הצפי להמשך קריירה לאחר חמש שנים יש במאמר פירוט של אחוזי העונים).
לקחי הסקר
המחברים בחרו להציג את מה שלמדו מהסקר במונחים של לקחים כדלהלן?
א)    ניתן להעריך בדרך יעילה את התוכניות החלופיות על פי תגובות בוגריהן. במקרה הנדון התשובות סיפקו , למשל, בסיס לשינוי הרכב הנושאים של 225 השעות העיוניות.
ב)    שימוש במתודולוגית סקר המגדילה את שיעור העונים מחזקת את האמון בדיוק הנתונים הנאספים. בסקר זה נעשה שימוש בשלוש פניות חלקן באופן אישי בכתב יד.
ג)     עידוד בוגרים ובתי-ספר שגילו עניין והביעו שביעות רצון והזדהות עם התוכנית להיות שגרירים שלה היא אסטרטגיה יעילה לגיוס מועמדים חדשים, כך גם משלוח של חומרים על התוכנית לבוגרים לשעבר. במקרה זה רוב המשתתפים למדו על התוכנית מחבר או ממשתתף לשעבר, ואמרו שימליצו עליה בפני אחרים.
ד)     חשוב להדגיש בפני מועמדים פוטנציאליים לתוכנית את אותם מרכיבים שבוגרים לשעבר ראו בהם מרכיבים מרכזיים בהחלטה שלהם להצטרף לתוכנית. במחקר הזה מדובר בשיעור הגבוה של ההתנסות מעשית ובתפישת ההוראה הייחודית.
ה)    מיון רציני וקפדני של המועמדים מקדם את איכות הלמידה. במקרה זה המועמדים נדרשו לקיים פעילות עם ילדים כשמורים חונכים עתידיים צפו בהם והעריכו אותם.
ו)      יחסי עבודה חיוביים עם מורים ממוסדות ההשכלה הגבוהה מהווים גורם מעניין למועמדים חדשים.
ז)     בוגרים העוסקים בהוראה נמצאים בעמדה מצוינת להערכת ההתאמה של נושאים המטופלים בתוכנית להכשרה. במחקר זה בוני התוכנית נדרשו לשקול מחדש את מגוון הנושאים שהוצעו למתכשרים ולשנותם לפי הנדרש.
ח)    כל ארבעה תפקידי המורה החונך חשובים. על המורים שנבחרו לתפקיד לקבל תמיכה, משאבים ורעיונות הנדרשים למלא את התפקידים האלה ביעילות.
ט)    ברומטר חשוב של ערך התוכנית הוא אחוז הבוגרים הממשיכים בהוראה. איסוף מתמיד של נתונים חשוב להצמחת בוגרים איכותיים ולשמירה על איכות התוכנית עצמה. במחקר זה נמצא כי אחוז גבוה של הבוגרים המשיכו ללמד.
י)      אין בהכרח זהות בין מרכיבי התוכנית המובילים לשביעות רצון ממנה לבין הגורמים המושכים מראש מועמדים. ל"דגש על חונכות" היה מיצוב נמוך בעיני הבוחרים בתוכנית בעוד שהמסיימים דירגו את חשיבותה ואת שביעות הרצון ממנה במקום גבוה.
רוב הלקחים שנמנו לעיל עשויים להילקח בחשבון בבניית תוכניות חלופיות. ברור שהמשכיות בבדיקת הבוגרים והאזנה למסרים שלהם חשובות ביותר.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya