למידה שיתופית בפרויקטים של סטודנטים לתואר שני: השוואה בין שיתוף פעולה סינכרוני לשיתוף פעולה א-סינכרוני

Kenneth Strang. "Cooperative learning in graduate student projects: Comparing synchronous versus asynchronous collaboration", Journal of Interactive Learning Research, 2013, Vol. 24 Issue 4, p447-464.


למידה שיתופית יושמה בקורס לתואר שני בניהול פרויקטים כדי להשוות את האפקטיביות של פגישות צוות מקוונות א-סינכרוניות לעומת פגישות מקוונות סינכרוניות.

הניסוי נבנה כדי להקצות את הסטודנטים לצוותי הפרויקט תוך הבטחה שקיים איזון של המיומנויות ההכרחיות, כלומר תכנון וניתוח מערכות יחד עם תכנות בשפות HTML/Javascript.

הפרויקט נבנה עם רמת קושי שדרשה למידה שיתופית כדי להשיג ציונים גבוהים.

הטיפול בניסוי דרש מקבוצת הביקורת להשתמש בפורום דיון א-סינכרוני עבור הפגישות לפרויקט, ומקבוצת הניסוי להשתמש בוידאו, באודיו ובהעברת הודעות טקסט סינכרוניות עבור פגישות הצוות שלהם.

היכולת הקודמת נמדדה ונאכפו בקרות מרובות.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

אסטרטגיות ליצירת סביבה מעודדת למידה שיתופית מקוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya