למידה רב- גילית

ככל הנראה, אחד הנושאים שיקבלו עדיפות גבוה יותר בתכנון הרב-שנתי של משרד החינוך יהיה למידה רב-גילית לא רק בחטיבות הצעירות. לארגון-הלומדים הרב-גילי חשיבות רבה ביותר, הן בפיתוח השכלי של הילדים וקידומםבטווח ההתפתחות המשוער שלהם, בלי לתייגם ולמיינם, הן בפיתוח כישוריהם החברתייםובחינוך לערכים. קבוצות מעורבות-גיל יכולות לקדם את התפתחותם של כל חבריהן, צעירים ובוגרים יותר. הילדים לומדים שהם יכולים להיות לעמיתיהם מקורות למידע וסיוע. כך לדוגמא, בביה"ס ממ"ד "סעדיה גאון" 3 פעמים בשבוע מתחלקים  תלמידי החטיבה הצעירה לקבוצות עבודה רב-גיליות ועובדים בפינות המתוקשבות השונות של מרחבי הלמידה. בבתי הספר בלוד לומדים תלמידי בתי הספר היסודיים בלמידה רב-גילית במסגרת מרחב הלמידה המוזיאלי בלוד הפועל כמרחב חוץ כיתתי. הפיתוח והיישום הוא של צוותים ומורים לאמנות מבתי הספר בלוד.
כניסת האינטרנט לבתי הספר יכולה לקדם באופן משמעותי את הלמידה הרב-גילית , כך לדוגמא,  בביה"ס היסודי בכר-רוסו בישוב צור משה  מתקיימת למידה מתוקשבת רב- גילית בנושא יוון הקלאסית.  הנושא מועבר בגישה מידענית באינטרנט.  בביה"ס היסודי "אמיר" בפתח תקווה מופעלת בהצלחה מסגרת לימודית של תלב"ס "בראש יוזם" , למידה רב-גילאית בכיתות ד'-ה' .  בלמידה רב-גילית יש לעתים חשיבות רבה לחונכות של תלמידים בכיתות גבוהות המלמדים ותומכים בילדים מהכיתות הנמוכות. כך לדוגמא, בביה"ס היסודי "יבנה" בנתניה מתקיימת בהצלחה מסגרת פעילות של חונכות רב-גילית בין תלמידי כיתות ה'-ו' ותלמידי כיתות ג'-ד'.  עם הכנסת החטיבות הצעירות לארץ, הוכנס גם נושא הלמידה הרב-גילית. בהדרגה פותח המבנה גם בגני-ילדים, המשלבים גילאי טרום חובה וחובה יחד ובבתי-ספר שונים.  
יש לעתים קשר בין למידה רב-גילית ולמידה רב-תחומית, כך לדוגמא, בביה"ס הקהיליתי "האיריסים בכרמיאל הונהגו מסגרות דינאמיות של קבוצה רב גילית, בכיתות ד' ה' , שעבדו במסגרת שיעורי האומנות על שילוב בין תמרורי הדרך ומיגור האלימות בביה"ס. זאת מתוך אמונה כי ניתן להגיע לשינוי בהתנהגות ע"י מעורבות ולמידה משמעותית, לקיחת אחריות עצמית על התנהגויות ושאיפה לשיפור האווירה.  בביה"ס "רימון" בדרום הארץ מופעלת תכנית לימודים בית-ספרית מרתקת הנקראת "זמן סקרן". במסגרתה נתקיימת למידה רב-גילית ע"י חלוקת כלל התלמידים לשני "בתים".  בית הצעירים כיתות א' – ג'. בית הבוגרים כיתות ד' – ו'.  מדובר על למידה פעילה, חקרנית, בין-תחומית בקבוצות קטנות של 15 ילדים 
כדי ליצור שינויים בתהליכי למידה יש צורך לשנות הן את המבנה הפיזי והן את המסגרת החברתית. סביבת למידה המטפחת הכוונה עצמית צריכה להכיל מרחבים רבים שבהם יתבצעו סוגים שונים שללמידה רב-גילית , מרחבים שבהם יתקבצו הקבצים שונים של לומדים לתפקודים שונים, מרחבים שיאפשרו למידה  יחידנית כמו גם אינטראקציות בין הלומדים .
אחד המנגנונים המאפשרים הגמשה של סביבת  למידה רב-גילית  בין כותלי בית הספר הוא שימוש ב"פינות עבודה מפעילות" במרחבי למידה כוללים בבתי הספר. בפינות אלה עובדים התלמידים כל אחד ואחת באופן עצמאיבנושאים שונים הקשורים למטרות הלמידה. כאשר התלמידים עובדים בפינות אלה עם תלמידים מכיתות גבוהות או נמוכות באותו ביה"ס. המורה עצמה פנויהלמפגשים עם קבוצות לומדים קטנות במהלך השיעור. לסיכום , סדר היום של ביה"ס המקיים למידה רב-גילית מאפשר אינטראקציה מגוונת, המעבירה מסר של סובלנות, כבוד, התמודדות עם שוני, למידת עמיתים וחברות. לארגון הלומדים הרב גילי חשיבות רבה ביותר, בפיתוח השכלי של הילדים וקידומם בטווח ההתפתחות המשוער שלהם, מבלי לתייגם ולמיינם, ובפיתוח כישוריהם החברתיים. ארגון הלומדים בקבוצות חד גיליות, דו גיליות ורב גיליות, מאפשר לילדים ללמוד ולהתקדם וגם ליהנות ממסגרת חינוך שסביבתה הלימודית תומכת, משחקית, פעילה, יצירתית ומאתגרת.
 
גסטד (Gausted, 1993) טוען כי חשיפה הדדית של ילדים בטווחי התפתחות קרובים, הן כלומדים הן כמלמדים וכחברים בוגרים, תורמת לצעירים ולבוגרים יותר כאחד. בהקשר לכך טוענת הרץ-לזרוביץ (1991) כי כדי שיהיו פעולות-גומלין בעלות-ערך בין ילדים, יש לבטל "בולטויות של קטגוריזציות", המכתיבות הפרדה (בנים-בנות, גיל, מיון לשכבות כיתה ובתוך זה מיון לכיתות-אם). "כאשר אנו פותחים את הקטגורזציה הסגורה על פי מין, גיל או כיתה", טוענת הרץ-לזרוביץ', "מרחיבים הילדים את טווח האפשרויות שלהם לאינטראקציה. כאשר הם מרחבים טווח זה - הם פותחים אפשרויות להיכנס לאותו אזור התפתחות אישי המזמן התקרבות לפוטנציאל שלהם" (הרץ –לזרוביץ, 1991, ע"מ 21). אינטראקציה מורכבת, מגוונת, החותכת ומבטלת קטגוריזציות, מעשירה ומפתחת את הילד מאפשרת פעולת-גומלין עשירה, מגוונת ואיכותית.
 
ראה גם:  מאמרו של אברהם כהן : "לקראת מבנה פדגוגי מאפשר למידה"
 
  
ראה גם :
 
 
 
Examined the class distributional properties of 200 elementary school classes in 2 school districts. Fifty-six classes were combination classes of students from 2 grades. Principals and teachers tended to assign higher ability and more independent students to such classes, and these assignments affected the class distributional properties. Composition effects were observed for both ability and independence in the district with a commitment to gifted and talented classes.
 
 
 
 
ההשלכות מבחינת הכשרת המורים
 
 
שיקולי הערכה
 
 
 השפעת איכות המורים על למידה רב-גילית
 
 
הוראת המדעים ולמידה רב-גילית
 
 
 
  

  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  למידה רב גילאית ניתנת למימוש במסגרת החינוך בלתי פורמאלית וחוגים שונים שלומדים וההזדמנות זו אפשרית כל עוד מכינים תשתית ותכנית עבודה ריאלית

  פורסמה ב 11/04/2024 ע״י ליאם

  אולי למידה רב גילאית מאפשרת למידה מגוונת, אני לא בטוחה. אני לא חושבת שבילדות שלי זה היה מתאפשר. אני חושבת שבבית ספר כזה יותר קשה למצאו חברים.

  פורסמה ב 21/02/2024 ע״י נטליה מורשוב

  למידה רב גילאית מאפשרת למידה מגוונת ,למידת עמיתים ,התמודדות עם השונה ,הצעיר, הבוגר ,הילדים מלמדים זה את זה ,ויש למורה יש פנאי לעבור בקבוצות השונות להנחיה קבוצית, למידה כזאת נכנסת לבתי ספר שונים בנושאים שונים ויש לקוות כי הדבר יתרחב בעתיד.

  פורסמה ב 28/06/2022 ע״י סיגל

  אני מחנכת בשיטה הרב גילית ואשמח לקבל מידע ועדכונים

  פורסמה ב 25/10/2009 ע״י מיכל גרבי
  מה דעתך?
yyya