למידה מתוקשבת משולבת (blended learning) בהכשרת מורים , אילו ערוצי העברה מקנים תחושת קהילתיות ללומדים ?

מקור וקרדיט :
Lord, G., & Lomicka, L. (2008). Blended learning in teacher education: An investigation of classroom community across media. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(2). Retrieved from
המחקר הנוכחי בדק את עמדות הסטודנטים להוראה ביחס לערוצי ההעברה השונים בקורסים מתוקשבים משולבים (blended learning) בשתי מכללות אמריקאיות נפרדות. שאלת המחקר הייתה אילו מערוצי ההעברה (למידה פנים-אל-פנים , פורום מתוקשב,  תקשורת סינכרונית בזמן אמיתי מרובת-משתתפים על בסיס CHAT) תורמת יותר לתחושת הקהילתיות של הלומדים בקורס. ממצאי המחקר מלמדים כי תחושת הקהילתיות (שילוב של אווירת הקורס, אמון הדדי, עניין הלמידה ואינטראקציה) הייתה גבוהה יותר בערוץ ההעברה של ה-CHAT ונמוכה בערוץ של הפורום המתוקשב.  הסטודנטים רואים בפורום המתוקשב אמצעי להתעדכנות ולהעברת הודעות ופחות כאמצעי לאינטראקציה ושיתופיות, לכן גם לא נוצרו בפורומים המתוקשבים אינטראקציות משמעותיות ושיתופיות בין הסטודנטים להוראה. לעומת זאת, ערוצי הchat- וערוצי מפגשי פנים-אל-פנים  בקורס תרמו הרבה יותר לאינטראקציה בין הלומדים ולתחושת קהילתיות בקורס (Gillian Lord,  Lara Lomicka).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya