למידה מחוויות של היעדר אישיות: מחקר עצמי של זהויות מורה מורים

Rice, Mary Frances; Newberry, Melissa; Whiting, Erin; Cutri, Ramona; Pinnegar, Stefinee. "Learning from Experiences of Non-Personhood: A Self-Study of Teacher Educator Identities", Studying Teacher Education: Journal of Self-Study of Teacher Education Practices, Apr2015, Vol. 11 Issue 1, p16-31.

מחקר עצמי זה בוחן באיזה אופן החוויות של היעדר האישיות (non-personhood experiences) של מחברות המאמר תרמו לתהליך גיבוש זהות מורה המורים שלהן.

המחברות חקרו חוויות אלה, שהן מאוד כואבות עבורן, לא כגישה קורבנית אלא משום שרצו ללמוד משהו לגבי האופן שבו הן יכולות לעסוק באינטראקציות בעייתיות אלו כדי לחדש את מחויבותן לעבודתן כמורי מורים באוניברסיטה.

במהלך הניתוח, המחברות התייחסו לסיפורים שלהן בארבעה ממדים חופפים: (1) הן עצמן בסיפור שלהם, (2) אחרים בסיפור, (3)עמיתים שאינם מופיעים בסיפור, ו-(4) כאלו שאינם עמיתים ואחרים שאינם מופיעים בסיפור.

מסגרת להתבוננות בחוויות היעדר האישיות מאפשרת למורי המורים לדאוג לצורכי הסטודנטים ובו-זמנית לאשר מחדש את הזהות שלהם כמורי מורים בדרכים כנות ופגיעות יותר.

לניתוח החוויות של היעדר האישיות יש פוטנציאל לסייע למורי המורים לשתף ולהזמין סטודנטים כדי להכיר את האישיות של מורי המורים וכך למצב עצמם בצורה טובה יותר כדי שיכירו את האישיות של הסטודנטים העתידיים שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מורי מורים: אנשי מקצוע סמויים?

תפיסת הזהות המקצועית של מכשירי מורים במכללה לחינוך – מבט כמותי ואיכותני

זהויות של מורי מורים ועבודה באנגליה בראשית העשור השני של המאה ה-21

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya