למידה בסביבת אינטרנט בגיל הרך

מחקר זה מתמקד בשתי סוגיות:

1. תפקוד הילדים בממשקי ה-
web (המערכת למשתמש), כשהשאלה הנובעת מכך היא, האם ממשקי האינטרנט, כפי שמצויים כיום, מאפשרים לילדים בגיל הרך שימוש יעיל באינטרנט וכיצד הילדים שולטים ומתמצאים בממשקיו.

2. פוטנציאל שימושי האינטרנט השונים עבור ילדים בגיל הרך, כשהשאלה היא, האם השימוש באינטרנט כמקור מידע וככלי תקשורת משמעותי ללמידה אצל ילדים בגיל הרך.

ההנחה היא, שיכולת התמצאות ושליטה בממשקי האינטרנט היא תנאי בסיסי לשימוש יעיל של הילדים באינטרנט.

מטרת המחקר
היא לבדוק כיצד הילדים משתמשים באינטרנט ומה הפוטנציאל הגלום בשימושי האינטרנט עבור הילדים.
לשם כך נבחנו שתי סביבות למידה באינטרנט: הסביבה האוניברסלית של ה-
Web, כשהניווט נעשה באמצעות הדפדפן; והסביבה המותאמת של ה-Web, המעוצבת בהתאמה ליכולות הילדים בגיל הרך ולרמתם באמצעות מערכת TriPex (הדר, 2000)

שיטת המחקר

אוכלוסייה: הנחקרים היו 20 ילדי גן חובה וטרום חובה (10 בנים ו-10 בנות).
תכנית ההתערבות התקיימה אחת לשבוע במשך שלושה חודשים וכללה מגוון פעילויות באינטרנט בשתי סביבות למידה: "אוניברסאלית" ו"מותאמת".

הילדים פעלו באינטרנט בזוגות (כ-20 דקות) עם תיווך סטודנטיות שהוכשרו במיוחד להנחיה תיווכית בסביבה לימודית מתוקשבת לגיל הרך (ניר-גל וקליין, 1999)

כלי המחקר: תצפיות, ראיונות מובנים למחצה, תיעוד ודיווח על פעילות הילדים באינטרנט.

ממצאים

בכל מאפייני הפעולה בממשקי האינטרנט שנבדקו, תפקוד הילדים היה טוב יותר בעת פעילותם בסביבה "מותאמת" של האינטרנט באמצעות מערכת TriPex בהשוואה לפעילותם בסביבת האינטרנט ה"אוניברסאלית" באמצעות הדפדפן.

יתרה מכך, מהממצאים נראה בבירור שכשאר הילדים פעלו בסביבה ה"מותאמת" של האינטרנט, הם התמצאו ושלטו בממשק המערכת של ה-Web, דבר שאפשר להם פעילות רצופה והם לא "נזרקו" החוצה מהפעילות.
לעומת זאת, כאשר הילדים פעלו בסביבה ה"אוניברסאלית" הם התקשו להתמצא ולשלוט בממשקי ה-
Web ובכללם בכפתורים, בצלמיות, בתמונות, בהיפרטקסט וכדומה.
ממצאים אלה קיבלו חיזוק גם מתיעוד ודיווח הסטודנטיות:

נמצא כי סביבת אינטרנט המותאמת לרמתם וליכולתם של ילדים בגיל הרך מאפשרת להם לתפקד מבחינה טכנית תפעולית בסביבת האינטרנט ולשלוט בממשקיה. בעוד שסביבת אינטרנט אוניברסאלית, המתאימה אומנם למשתמשים הבוגרים, אינה מותאמת לרמתם וליכולתם של ילדים בגיל הרך ואינה מאפשרת להם לתפקד ביעילות ולשלוט בממשקי האינטרנט.

דיון ומסקנות

מהנתונים עולה שלא כל שימושי האינטרנט מהווים פעילויות משמעותיות עבור הילדים בגיל הרך. נראה בבירור שפעילות מודרכת באינטרנט במידע רלוונטי לילדים, המוצג באמצעי מולטימדיה שונים, כגון: אנימציה, גרפיקה, צליל וטקסט, לצד הלמידה במוחש מעצמים "אמיתיים", מזמנת למידה משמעותית והבניית הידע של הלומד בגיל הרך.

נראה שהשימוש באינטרנט לתקשורת מרחוק עם עמיתים לא היה משמעותי עבור ילדים בגיל הרך, למרות התנסותם בפעילויות מסוג זה.
מהממצאים נראה שלמרות שהילדים מציינים את האינטרנט בהקשר לשימוש ככלי תקשורת, ובשפתם כ"דואר", אין הם כמעט מתייחסים אל האפשרות של תקשורת מרחוק עם עמיתים.

מממצאי מחקר של היילי (1998) מתברר שהיישומים של הקשר הבין אישי באינטרנט אינם תורמים לקשרים חברתיים חזקים ולפעמים אף פוגעים בהם ועלולים לגרום לניתוק מהחיים האמיתיים ולנזק. תקשורת מקוונת מרחוק, עלולה להפחית את כמות האינטראקציות החברתיות המתבצעות במפגש פנים אל פנים ולפגום בהתפתחותם החברתית של ילדים בגיל הרך.

בהקשר לפעילות הילדים באינטרנט, נראה הצורך בהנחיה ותיווך בעת פעילות הילדים בסביבות האינטרנט השונות. בין שפע הגירויים שהציפו את הילד באינטרנט היה צורך לבטא רגשות לגירויים ולהתנסות הילדים, וצורך להנחות ולתווך לפעילות משתפת כדי להקנות לילדים את הצורך והיכולת לשתף פעולה עם חברים.

ניתן להביא את הילד לפעול במחשב ובתוכנה, אך עצם התנסות זו של הילד כשלעצמה, ואפילו אם תהיה מהנה עבור הילד והמבוגר, לא תיצור בקרבו צרכים ויכולות ללמידה בעתיד. שילוב ההנחיה של מבוגר מתווך בסביבות למידה ממוחשבות לגיל הרך, מאפשר שימוש מושכל בטכנולוגיות מתוקשבות במערך הלמידה של הילדים (ניר-גל וקליין, 1999)

המסקנה העולה היא ש"הסביבה המותאמת" מאפשרת אומנם לילדים שליטה טכנית-תפעולית באינטרנט, לצד הגנה מסכנות האינטרנט ומפגעיו, אך לא די בכך. כדי שתהיה זו סביבה תורמת עבור הילדים, יש לזמן להם שימושי אינטרנט המהווים פעילויות למדיה משמעותיות עבורם תוך מתן עדיפות לשימוש באינטרנט כ"מקור מידע" לצד פעילות הילדים במוחש.
בנוסף, ממצאי מחקרים מעידים על כך שסביבה התפתחותית כזו המתאימה לילדים בגיל הרך מהווה אולי תנאי, אך לא תנאי מספיק. התנאי לניצול פוטנציאל האינטרנט ללמידה משמעותית ולהתפתחות הילד בגיל הרך, הוא שילוב של תיווך מורה/מבוגר בפעילות האינטרנטית של הילד.

ביבליוגרפיה

הדר, י. (2000) TriPex – מערכת אינטרנט בטוחה ואיכותית לפעילויות משותפות לילדים וחבריהם ומשפחותיהם. www. 3pex. com

היילי, ג'. מ' (1998) הצילו!!! הילד המתמחשב – הורים וילידם בעידן המחשב. ת"א: מודן.

ניר-גל, ע' וקליין, פ' (1999). השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו – תפקוד המורה בסביבה הממוחשבת. דפים, 29, 76-99.

Cordes, C., & Miller, E. (Eds. ). (2000). Fool's gold: A critical look at computers in childhood. College Park, MD: Alliance for Childhood. Online: http: //www.allianceforchildhood.net/index.htm

Elkind, D. (2001). ). The Hurried Child. N. Y.: Peruses Publishing Company 3rd Edition

Gerzog, E. H. & Haugland, S. W. (1999) Web sites provide unique learning opportunities for young children. Early Childhood Education Journal, 27(2), 109-114.

Haugland, S. W. (1998) Selecting Developmentally Appropriate Software. Online:
http://childrenandcomputers.com/Articles/selecting_developmentally_approp.htm

Haugland, S. W. (2000). What role should technology play in young children's learning? Part 2- Early childhood classrooms in the 21st century: using computers to maximize learning. Young Children, 55(1), 12-18.

Klein, S. P. (1996). Early Intervention: Cross-Cultural Experiences with a Mediational Approach. N. Y & London: Garland Pub, Inc.

Telocity. (2001). National Survey of Family Internet Rules and Habits.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיההדר, י. (2000) TriPex – מערכת אינטרנט בטוחה ואיכותית לפעילויות משותפות לילדים וחבריהם ומשפחותיהם. www. 3pex. comהיילי, ג’. מ’ (1998) הצילו!!! הילד המתמחשב – הורים וילידם בעידן המחשב. ת”א: מודן. ניר-גל, ע’ וקליין, פ’ (1999). השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו – תפקוד המורה בסביבה הממוחשבת. דפים, 29, 76-99. Cordes, C., & Miller, E. (Eds. ). (2000). Fool’s gold: A critical look at computers in childhood. College Park, MD: Alliance for Childhood. Online: http: //www.allianceforchildhood.net/index.htmElkind, D. (2001). ). The Hurried Child. N. Y.: Peruses Publishing Company 3rd EditionGerzog, E. H. & Haugland, S. W. (1999) Web sites provide unique learning opportunities for young children. Early Childhood Education Journal, 27(2), 109-114. Haugland, S. W. (1998) Selecting Developmentally Appropriate Software. Online: http://childrenandcomputers.com/Articles/selecting_developmentally_approp.htmHaugland, S. W. (2000). What role should technology play in young children’s learning? Part 2- Early childhood classrooms in the 21st century: using computers to maximize learning. Young Children, 55(1), 12-18. Klein, S. P. (1996). Early Intervention: Cross-Cultural Experiences with a Mediational Approach. N. Y & London: Garland Pub, Inc. Telocity. (2001). National Survey of Family Internet Rules and Habits.

yyya