למידה בכיתה באמצעות בחינה עצמית של טעויות בפתרון תרגילים עם שברים פשוטים

Safadi, R. (2017).  Class discussion Learning from errors Self-assessment Self-diagnosis Simple fractions. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-20

 

מחקר זה בדק עד כמה בחינה-עצמית מסייעת לתלמידים לשפר את הידע ואת ההישגים שלהם במתמטיקה. בבחינה-עצמית הכוונה לתלמידים שבוחנים בעצמם את פתרונותיהם לתרגילים: התלמידים נדרשים לזהות היכן הם טעו, להסביר את טבען של טעויותיהן ולתת לעצמם ציונים, בעזרת טבלה שמדגימה את דרך הפתרון של כל תרגיל, שלב אחרי שלב.

לשם השוואה, נבדקה גם השיטה המסורתית שבה המורים פותרים, ביחד עם התלמידים, תרגילים שהתלמידים פתרו לפני כן בעצמם. שתי הפעילויות יכולות לספק לתלמידים הזדמנויות להרהר אחר שגיאותיהם, וההנחה היא שהדבר מקדם את הלמידה.

במחקר השתתפו שתי כיתות ה' שלמדו שברים פשוטים עם אותה מורה. על כיתה אחת הוטל לבצע פעילות של בחינה עצמית ואילו בכיתה האחרת התבצעה הפעילות המסורתית של פתרון ביחד עם המורה.

ממצאי המחקר הצביעו על כך שלפחות לגבי מורים שאינם מיומנים בניהול דיון בכיתה, בחינה עצמית אפקטיבית יותר מאשר הפעילות המסורתית בשיפור ההישגים ורמת הידע של התלמידים.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

איך הופכים מבחן מ"אירוע מעריך" ל"אירוע מלמד?"

איפה פוגשים השברים את השקולים להם? האם יכול מפגש זה להתרחש בבית הספר היסודי?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya