למידה אקראית של אוצר מלים ברכישת שפה שנייה: סקירת ספרות

Restrepo Ramos, Falcon Dario. "Incidental Vocabulary Learning in Second Language Acquisition: A Literature Review", Profile: Issues in Teachers' Professional Development, Jan2015, Vol. 17 Issue 1, p157-166.

סקירת ספרות זו מכוונת לנתח מחקרים קודמים שפונים ללמידה אקראית של אוצר מלים ברכישת שפה שנייה.

המאמרים שנכללו בסקירת ספרות זו בוחנים את ההבנה לגבי למידה של אוצר מלים באמצעים אקראיים, את הקשר בין הקריאה לבין למידה אקראית של אוצר המלים, ואת האסטרטגיות ואת המשימות שמקדמות את הלמידה האקראית של אוצר המלים.

הממצאים מראים שהלומדים של שפה שנייה מפתחים מאוד את אוצר המלים שלהם על ידי אמצעים אקראיים של חשיפה למלים בהקשרים אינפורמטיביים. יתר על כן, ניתן לקדם חשיפה זו באמצעות קריאה, ולהגביר את החשיפה למלים באמצעות תרגומים המתבצעים במספר אופנים.

מחקר נוסף עשוי להתמקד בהאזנה לשיעורי השמירה הלקסיקליים, בנסיבות המאפשרות למידה אקראית של ביטויים בעלי מלים רבות וצירופי לשון, ובשימוש בשיטות המבוססות על טכנולוגיה עבור רכישה אקראית של אוצר מלים.

למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

ניתוח מתאם בין העומק וההיקף של אוצר המלים לבין היכולת הלשונית הכוללת של לומדי אנגלית כשפה שנייה

שימוש בסילבוס לקסיקלי כאמצעי לשיפור רכישת אוצר מילים בשפה זרה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya