למה מיועד החינוך? על חינוך טוב, שיפוט המורה ומקצועיות חינוכית

מאת: Gert Biesta

Biesta, Gert. "What is Education For? On Good Education, Teacher Judgement, and Educational Professionalism", European Journal of Education, Mar2015, Vol. 50 Issue 1, p75-87. 

במאמר זה, הכותב בוחן את השאלה מדוע החינוך חשוב בהקשר של דיון רחב יותר לגבי התפקיד, המעמד והמשמעות של שאלת המטרה בחינוך.

המחבר מציע כי זוהי שאלה נורמטיבית המציבה עצמה כשאלה רב-ממדית, מאחר שחינוך תמיד מתפקד ביחס לשלושה תחומים: הכשרה, חיברות, וסוביקטיפיקציה (subjectification).

כנגד רקע זה, המחבר מנתח את טבעו של שיפוט המורה בחינוך ומראה כיצד ההתפתחויות האחרונות במדיניות ובפרקטיקה של החינוך הנוגעות למעמד התלמיד, להשפעה של האחריותיות ולתפקיד הראיות, מאיימות על המרחב עבור שיפוט המורה.

המחבר מציין באיזה אופן, היכן ומדוע התפתחויות אלה בעייתיות ומה זה מרמז על רכישה מחדש של מרחב עבור השיפוט המקצועי של המורה.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya