ללמוד מילדים על ילדים: השיח המתרחש במהלך משחק-כאילו בעקבות סיפור

ורדי-ראט, א' ואחרים (2019). ללמוד מילדים על ילדים: השיח המתרחש במהלך משחק-כאילו בעקבות סיפור. תל אביב: מכון מופ"ת

 

אלה הבאים בשערי עולם השיח של ילדים יתגלה לפניהם עושר בלתי נדלה של אוצרות לשוניים, כישורים אורייניים ויכולות חברתיות לניהול משא ומתן. היכן עוד ניתן להיתקל באמירות כגון: "אתה דייג זקן, לקחן דגים, לקחן דגים", או: "למה דווקא אני הנוכל? אני אף פעם לא נכלתי!"

ספר חדש בהוצאת מכון מופ"ת עוסק בתיעוד, באפיון ובניתוח השיח המתנהל בין ילדים במהלך משחק-כאילו בעקבות סיפור כדי לעמוד על הקשר שבינו לבין התפתחות כישורים אורייניים אצל ילדים. מטרת החקר הייתה להציע דרך נוספת לטיפוח האוריינות בגיל הרך, כזו המתחשבת בצרכים ההתפתחותיים של ילדים והמציבה את המשחק ואת השיח שלהם במרכז. בספר מתוארים תהליכי למידה בלתי פורמלית במסגרת שיח של ילדים בגן ובכיתות א'-ב', הפועלים בשיתוף, ללא התערבות מבוגר. הספר מדגיש את סוגיית ההקשבה הפעילה לשיח ילדים בעת משחקם מתוך רצון ללמוד מהם על עולמם וכן ללמוד מילדים על ילדים. כתיבת הספר היא פרי עבודת צוות, בהובלת המחברות, שהתקיימה במסלול לגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע.

בספר באים לביטוי שני תחומי חקר, הכרוכים זה בזה מתוך שהם מקיימים ביניהם דיאלוג מתמשך והזנה הדדית:

התחום של חקר השיח, הבוחן את שפתם הטבעית של הילדים במהלך משחק-כאילו בעקבות סיפור. ההקשבה לשיח הילדים חשפה עולם מרתק של משמעויות ופתחה צוהר לבחינת תהליכי למידה מאתגרים, רלוונטיים ומהנים של ילדים.

התחום של הקהילה הלומדת, מחקר שיתופי, המתקיים במסגרת קהילה לומדת במוסד להכשרת מורים, המציע דרך אחרת ללמוד מילדים על ילדים ובוחן נתיב חלופי בהכשרת מורים.

אנשי חינוך לגיל הרך במסגרות השונות, כולל אלה העוסקים בהכשרת מורים, מוזמנים לעיין בספר ולהשתמש בו לצורכי עבודתם החינוכית.

לרכישת עותק מודפס או מקוון של הספר

לקריאה נוספת

לָגַעַת בַּשָּׁמַיִם: חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית

קהילות לפיתוח מקצועי: תפישותיהם של מורים-מובילים ישראלים ומתאמי תכנית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya