ללמוד גלובלי; לשרת מקומי: תוצאות סטודנטים מפדגוגיה של למידה מבוססת קהילה

Pedersen, Paula J.; Meyer, Jenice M.; Hargrave, Michelle. "Learn Global; Serve Local: Student Outcomes From a Community-Based Learning Pedagogy", Journal of Experiential Education, Jun2015, Vol. 38 Issue 2, p189-206.

אף על פי שספרות המחקר מציעה כי למידה תוך שירות בקהילה (Service Learning) משולבת בכיתות המכללה בשיעור הולך וגדל, אנשי הסגל מדווחים לעתים קרובות שהם לא משוכנעים בערכים החינוכיים שלה.

קיים מחסור במחקר ובמודעות לגבי מהי למידה תוך שירות בקהילה וכיצד ניתן לשלבה בתכנית הלימודים, ולגבי התוצאות על למידת סטודנטים.

במאמר זה, המחברים דנים במחקר ובפילוסופיה שמאחורי למידה תוך שירות בקהילה כטכניקה פדגוגית ניסויית. הם מתארים מודל אחד של שילוב למידה תוך שירות בקהילה בכיתה גדולה במכללה, ומשתפים בממצאים לגבי תוצאות סטודנטים על פני שישה תחומים של התפתחות סטודנטים.

הממצאים כוללים השלכות עבור פרקטיקה המקושרות להתנסות קודמת בשירות בקהילה של סטודנטים, למגדר הסטודנטים, ולשירות בקהילה כדרישה בקורס.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya