ליקויי למידה: מדיניות משרד החינוך

אל דור, יהודית. "ליקויי למידה: מדיניות משרד החינוך". הד החינוך, יוני 2011 עמ' 36- 38.


משרד החינוך מוביל בשנים האחרונות פיתוח שיטתי של מענים לתלמידים בעלי ליקויי למידה. פיתוח זה מושתת על כמה צירים שלובים: ציר הרצף ההתפתחותי, המלווה את התלמיד לאורך כל שלבי החינוך; ציר הרצף הטיפולי; חיזוק המורה כמומחה בתהליכי הלמידה; חיזוק המורה כמבוגר משמעותי עבור תלמידים לקויי למידה.

מדיניות חינוכית: המדיניות החינוכית כוללת הבניה של התערבות פסיכו-פדגוגית, המבוססת על ההכרה שיש להתאימה לכל תלמיד בהתאם לצרכיו. ההתערבות הפדגוגית מתמקדת בהקניית אסטרטגיות למידה יעילות, וכוללת מעקב שיטתי ותיעוד של מידת השיפור המושג בתפקודו של התלמיד. ההתערבות הפסיכולוגית שמה דגש על פיתוח מודעות עצמית, העצמה אישית וחיזוק אסטרטגיות כלליות של התמודדות.

תרבות וארגון: התרבות הארגונית של בית הספר הממוקד בתלמידים לקויי למידה מעצימה את המורה כדמות מפתח בתהליך החינוכי ומטפחת צוות מורים ויועצים המתמחה בליקויי למידה. התשתית הארגונית כוללת מבנים ארגוניים המאפשרים לכל אחד מחברי הצוות בבית הספר לתרום את ההתבוננות שלו על קשייו והישגיו של התלמיד לקוי הלמידה. בבית ספר כזה יש פורום בין- מקצועי עליו אחראי רכז ליקויי למידה.

מדיניות ההתאמות: רכישת ידע וביטוי ידע הם הקושי העיקרי של התלמיד לקוי הלמידה, ולכן ישנו צורך ליצור עבורו מערך התאמות בדרכי ההוראה וההיבחנות.

 להלן העקרונות המנחים למתן התאמה לילדים לקויי למידה: מתן התאמה מחייב היכרות מעמיקה של המורה עם היכולות והקשיים של התלמיד; ההתאמה אינה גורפת ונתונה לשיקול דעתו של המורה; היא ניתנת על בסיס התייחסות לשלב ההתפתחות של התלמיד; מתן התאמה מחייב הצלבת מידע ממורים שונים.

ההתאמות ניתנות בהתאם למטלות המצופות במסגרות שבהן לומד התלמיד: בבית הספר היסודי, המטלות המצופות מן התלמיד הן בעיקר רכישת מיומנויות של קריאה וכתיבה והרגלי למידה בסיסיים. בכיתה א'-ג', בשל חשיבותן של מיומנויות אלה, אין להעניק פטור מתרגול, ואין התאמות בדרכי ההיבחנות. בכיתות ד'- ו' מתפתחים בהדרגה תהליכי חשיבה גבוהים, בעוד מיומנויות הקריאה והכתיבה אמורות להיות כמעט אוטומטיות. לכן, יש לייחד מאמץ להקניית מיומנויות קריאה וכתיבה לתלמידים המתקשים בהן. פטור מהמטלות יחבל ברכישת המיומנויות ובהרגלי הלמידה על היבטיהם הרגשיים. לפיכך, אין לאשר בכיתות אלה הכתבה ובחינה בעל פה בדרכי היבחנות. תוספת זמן יכולה לעזור לתלמידים המתקשים בקריאה ובכתיבה. המעבר לחטיבת הביניים כרוך במאמץ הסתגלותי בשל המפגש עם משימות מורכבות ודרישות גבוהות יותר ללמידה עצמאית. התאמות לא מבוקרות עלולות לפגוע בלמידת המיומנויות, ולכן יש צורך לשקול את יעילותן בקפדנות.

בכיתה ז'-ח' ההתאמה בדרכי ההיבחנות תינתן רק לאחר אבחון חתום ממאבחן מוכר. בכיתה ט' אפשר להתחיל לתרגל עם התלמיד את ההתאמה שהומלצה עבורו. בכיתות י'-יא', ההחלטה בדבר ההתאמה צריכה להתבסס על ההיסטוריה הלימודית של התלמיד בשנים קודמות, על מידת יעילותו של הסיוע שקיבל התלמיד, ומידת השקעתו האישית של התלמיד.

התאמות ממוחשבות: ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של השנים האחרונות מספקת טכנולוגיות סיוע המותאמות לאוכלוסיית לקויי הלמידה, ועם השנים יש יותר ויותר תוכנות לומדה ואתרי הוראה המותאמים עבור לקויי הלמידה. בתי ספר אחדים מטמיעים חלק מן האמצעים הללו, ומורים – עדיין לא רבים – מוכשרים לתווך אותם לתלמידים.

הדרך ליצירת סביבה חינוכית עתירת הזדמנויות להצלחה עדיין ארוכה, אך בעשור האחרון חלה התקדמות רבה במערכת החינוך ונוצר בסיס להתקדמות מהירה יותר בעשור הבא.


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  אני אמא לשתי בנות בעלותלקויותלמידה. הפער שנוצר בין רמת האינטלגנציה של בנותי לבין הישגיהן הוא במבחנים הוא משמעותי. לכן ההחלטה לא לעזור להן בשעת מבחן היא החלטה אכזרית וקשה ומעיקה באופן רגשי על הילד בעל לקות הלמידה. ילד בעל לקות למידה זקוק מאוד לחיזוק חיובי והחלטה כזאת רומסת אותו ונותנת לו שיקוף לא נכון על יכולותיו האישיים. אמא שהיא מחנכת בבית הספר היסודי. ההחלטה שגויה.

  פורסמה ב 09/10/2013 ע״י אלמונית אלמונית

  האם יש נוהל בחוזר מנכל הקובע את ההתאמות בבחינות ללקויי למידה?מה שהבנתי מהמאר שביסודי אין התאמות האם יש נוהל שמתייחס לזה ? אשמח לשלוח לי קישור.

  פורסמה ב 23/11/2013 ע״י מ ח

  האם יש נוהל בחוזר מנכל שמחייב מתן ההתאמות בבית הספר היסודי?אשמח לקבל תשובה ותודה מראש.

  פורסמה ב 25/01/2014 ע״י עאישה

  האם יש נוהל בחוזר מנכל שמחייב מתן ההתאמות בבית הספר היסודי?

  פורסמה ב 02/05/2014 ע״י חאלידה
  מה דעתך?
yyya