להיות חונך: תפיסות של חונכי מורים מתחילים לגבי חונכות טרם ההכשרה

Schatz-Oppenheimer, O. (in press). Being a mentor: Novice teachers’ mentors’ conceptions of mentoring prior to training. Professional Development in Education. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19415257.2016.1152591

ד"ר אורנה שץ אופנהיימר היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; מלמדת בתכנית לתואר שני בהוראה ולמידה; מנחה עבודות גמר ומרצה לשיטות מחקר איכותניות; כמו כן עובדת באגף להכשרת עו"ה ובהתמחות וכניסה להוראה שבמשרד החינוך; עוסקת במחקר נרטיבי

מחקר זה עוסק בתפיסות של חונכי מורים מתחילים לגבי חונכות טרם הכשרתם כחונכים. בישראל, על כל המורים המתחילים לקבל תמיכה והערכה מחונך במהלך שנת ההוראה הראשונה שלהם.

מטרת מחקר זה הייתה להפיק מחונכים עתידיים את תפיסותיהם לגבי חונכות מקצועית, כבסיס לפיתוח קורסים להכשרת חונכים. סופק שאלון ל-170 מורים מנוסים שרק החלו ללמוד בקורסי חונכות בישראל.

השאלות הפתוחות בשאלון כללו חמש קטגוריות: תחומי האחריות של החונך; תוכן שהתייחסו אליו בעבודת החונכות; תכונות הנדרשות מחונכים; מיומנויות מקצועיות הנדרשות לחונכות; ואינדיקטורים לחונכות מוצלחת.

הממצאים מיפו את התפיסות לגבי תפקיד החונכים אך גם חשפו אלמנטים חסרים. הדיון המסכם של הממצאים מספק תובנות לתכנון תכניות הכשרה עבור חונכי מורים מתחילים, ועל ידי כך מייעל את תהליך ההכשרה ואת היכולות המקצועיות של בוגריהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוראה בשיתוף כהתפתחות מקצועית למורים מאמנים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    בבקשה תשלחו לי את המאמר להיות חונך :תפיסות של חונכי מורים מתחילים לגבי חונכות טרם ההכשרה

    פורסמה ב 29/07/2018 ע״י נסר אסאלה
    מה דעתך?
yyya