"לא מהותי מדי": כיצד תיקון שטחי של כתיבה עשוי להיות תגובה אדפטיבית למשימות בית-ספר

מאת: Lucy Oliver

Oliver, L. (2019). ‘Nothing too major’: How poor revision of writing may be an adaptive response to school tasks. Language and Education, 33 (4), 363-378

מרכיב מרכזי בפיתוח מיומנויות כתיבה הוא היכולת לערוך, לשכתב ולעבד את הטקסט הראשוני. ואולם, תלמידים נוטים לערוך מעט תיקונים בטקסטים שכתבו, ותיקונים אלה הם לרוב שטחיים. אחד ההסברים שניתנו לכך הוא חוסר הבשלות הקוגניטיבית בקרב תלמידים צעירים (בגיל בית-ספר יסודי). בנוסף, לאופי משימת הכתיבה יכולה להיות השפעה על איכות התיקונים שתלמידים עורכים.

מטרת המחקר היתה לבחון תפיסות של תלמידים לגבי תיקון של טקסט כתוב.

במחקר נעשה שימוש במתודולוגיה של מקרה-בוחן (case study).

משתתפי המחקר היו שישה תלמידים בני 13 עד 15 מכיתות ט' ו-י' בחטיבת-ביניים בדרום אנגליה.

החוקרים אספו נתונים באמצעות:

 • תצפיות על תלמידים במהלך משימת כתיבה.
 • ראיונות עם התלמידים לפני ואחרי הכתיבה.
 • ניתוחים של הטיוטות שכתבו התלמידים.

ממצאי המחקר

 • ברמת הביצוע, התיקונים שהתלמידים ערכו בטקסטים שכתבו היו מוגבלים.
 • התלמידים העדיפו לערוך תיקונים טכניים סגנוניים על-פני תיקונים בתכנים או במבנה של הטקסט.
 • כל התלמידים בחרו להאריך את הטקסטים הראשוניים שכתבו במקום לנסח מחדש את הכתוב.
 • ברמה התפיסתית, התלמידים נטו לראות תיקון של טקסט כשקול לתיקונים לשוניים קלים.
 • אף לא אחד מהתלמידים ראה בתהליך התיקון של הכתיבה הזדמנות ללמידה.
 • תלמידים עם ביצועי כתיבה נמוכים לא זיהו מטרות מסדר גבוה לתיקון הטקסט (למשל, חשיבה מחדש על התוכן, ארגון מחדש של הכתוב או התאמה לקהל קוראים).
 • תלמידים עם ביצועי כתיבה גבוהים הצביעו על מספר סיבות לאי-נכונותם לערוך תיקונים משמעותיים:
  • העדר זמן לחשיבה ולעריכת תיקונים במסגרת הזמן שניתן למשימת הכתיבה בכיתה.
  • חוסר התועלת שבהתאמת הטקסט לקהל קוראים מדומיין, שערכיו שונים מזה של המורה שמעריך את הטקסט.
  • המניע לכתיבה הוא חיצוני ולא אותנטי.

לסיכום,

 • ההקשר הבית-ספרי, שבתוכו נעשית הכתיבה, משפיע על קבלת החלטות של תלמידים בתהליך התיקון של הכתיבה.
 • יש צורך בהגדרות בהירות יותר של ההיבטים בכתיבה שבית-הספר רואה בהם ערך.
 • יש חשיבות למתן משימות כתיבה שהן פחות מגבילות ויותר אותנטיות (בעלות משמעות עבור התלמיד).

 

למאמר באנגלית

 

לקריאה נוספת

ללמד כתיבה בחינוך היסודי: פרקטיקה בכיתה, זמן, אמונות ומיומנויות המורים

פרויקט מיוחד ליום המורה: תפיסות מורים ביחס לשילוב טכנולוגיה בכתיבה

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya