לאיזו הכשרה זקוקים מורים? מדוע תיאוריה היא הכרחית להוראה טובה

Orchard, Janet; Winch, Christopher. "What training do teachers need?: Why theory is necessary to good teaching", Impact, Nov2015, Vol. 2015 Issue 22, p1-43.

בשנים האחרונות נראתה תנועה מרוכזת ושיטתית לעבר מערכת של הכשרה ראשונית של מורים המובלת על ידי בתי הספר באנגליה. מערכת זו קראה תיגר באופן רדיקלי על תפקידן של האוניברסיטאות, ובייחוד על חלקן בחשיפת מורים חדשים לתיאוריה חינוכית.

רק כמחצית מהנכנסים החדשים למקצוע ההוראה מגיעים כיום ממסלולי ההכשרה באוניברסיטאות. שינויים מרחיקי לכת אלו בהכשרת המורים הועברו בהתייעצות פורמלית ודיון ציבורי מינימליים.

בחוברת דחופה ומחייבת זו, המחברים טוענים לתפיסה של מורים כאנשי מקצוע הדורשים הבנה עמוקה של המימדים המושגיים, האמפיריים והנורמטיביים של הפרטיקה החינוכית.

מחברי החוברת מסבירים מדוע המחלקות לחינוך באוניברסיטאות ניצבות במקום טוב יותר מאשר בתי הספר כדי לעזור למורים חדשים לרכוש הבנה זו.

הם מציעים הרחבה משמעותית של ההכשרה הראשונית של המורים, עם הענקת רישיון מלא בתלות להשלמה הן של הסמכת הוראה מקדימה והן של חונכות בדרגה גבוהה יותר בשנתיים הראשונות של ההעסקה.

מורים זקוקים לתיאוריה חינוכית משום שהם חייבים להבין מה הם עושים ומדוע הם עושים זאת, וחייבים להיות מסוגלים לחשוב בצורה אינטליגנטית כיצד לבצע זאת בצורה טובה יותר.

כיום, לאוניברסיטאות יש את היכולת והמומחיות לענות על צורך זה. אך ייתכן ולא יישארו בידיהן לזמן רב, אם השינוי לכיוון הכשרת מורים מבוססת בית ספר ימשיך ללא הפוגה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מערכת הכשרת המורים של אנגליה 'התקלקלה'

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya