כלובי הדגים באילת – משפט ציבורי

מקור: עלון מורי הביולוגיה, 171

 

פעמים רבות מזמנת לנו התקשורת, כותרות בנושאים שעל סדר היום הציבורי ויש להם נגיעה לסוגיות ביולוגיות. חלק מהנושאים כרוכים בהתייחסות ערכית, חברתית, כלכלית חוקית וכו'. כמורים עלינו לדעת לנצל הזדמנויות אלו ולערוך דיונים בנושאים אקטואלים כאלו ההופכים את לימודי הביולוגיה לרלוונטיים מאד. נושא מעין זה הוא "כלובי הדגים בים סוף". מובאת כאן הצעה לטיפול בנושא זה מהיבטים שונים. רעיון זה יכול להיות מיושם בטיפול בסוגיות אחרות כמו השתלות, הנדסה גנטית בצמחים ובייצורים אחרים, זיהום חופים, יעוץ גנטי – של מי המידע? כביש חוצה ישראל וכדומה.

 

הפעילות מתאימה כפעילות סיכום לנושא אקולוגיה או לכלל התלמידים שלמדו אקולוגיה.

 

מטרת הפעילות:

הכרות עם נושא אקטואלי בעל היבט אקולוגי הנדון בערכאות משפטיות.

הבנת עקרונות אקולוגיים ויישומם.

הבנת המשמעות של מפגעים סביבתיים בטווח הקצר והארוך לשונית.

הכרות עם שיקולים לפיתוח חקלאי בר קיימא.

הכרות עם קבוצות שונות בעלות אינטרסים בנושא.

איתור חומר רקע ומיונו.

קריאת עמדות שונות ונקיטת עמדה מבוססת.

 

מהלך הפעילות:

הפעילות נבנית כמשפט ציבורי בו מציגות את עמדותיהן קבוצות בעלות אינטרסים שונים בנושא.

 

חלוקה לקבוצות עבודה

א. קבוצות התובעים:

1. נציגי רשות שמורות הטבע.

2. נציגי המלונות באילת.

3. משרד איכות הסביבה.

4. מכון בין אוניברסיטאי באילת לחקר מפרץ אילת.

ב. קבוצות הנתבעים:

1. נציגי בעלי כלובי הדגים.

2. נציגי משרד החקלאות.

ג. קבוצת השופטים היא כל הכתה במליאה.

 

שלבי הפעילות

1. עבודת בית הכוללת איתור ואיסוף מידע, מיון חומרים, העלאת טיעונים בהתאם לתפקיד הקבוצה במשפט. בשלב זה כל קבוצה מגישה את הטיעונים והראיות למורה לבדיקה.

2. המשך עבודת בית, מכל קבוצה נבחר נציג. נציגי קבוצות התובעים ונציגי קבוצות הנתבעים נפגשים (כל קבוצה בנפרד) לסיכום הטיעונים לקראת הצגתם במשפט (במליאת הכתה).

3. מליאה כיתתית, הצגת הטיעונים והראיות של התובעים והנתבעים.

4. בבית, בסוף הפעילות, כל תלמיד מגיש עבודה שהיא פסק דין מנומק ומבוסס על טיעונים אקולגיים, כלכליים וחברתיים לגבי המשך קיום כלובי הדגים במפרץ אילת. ניתן להגיש עבודה קבוצתית.

 

לתלמיד:

כלובי הדגים במפרץ אילת - משפט ציבורי

רקע

בחמש עשרה השנים האחרונות מגדלים דגי דניס בכלובי דגים מיוחדים בצפון מפרץ אילת. לאורך השנים מתקיים בערכאות משפטיות דיון בצרכים ובאינטרסים הכלכליים של גידול הדגים כנגד שימור של משאב טבע נדיר וייחודי שהימצאותו מהווה אינטרס כלכלי של גורמים אחרים, אלה העוסקים בתיירות.

בדיונים השונים קיימים צדדים רבים כמו משרד החקלאות, קיבוצי דרום הערבה, משרד איכות הסביבה, משרד התיירות, מנהלי בתי המלון, רשות שמורות הטבע, מכון בין אוניברסיטאי באילת ועוד. לדיונים בבתי המשפט ולפסקי הדין יהיו השלכות רבות בתחומי איכות הסביבה, התיירות והכלכלה.

בפעילות זו נחקור את הסוגיה של שימור מול פיתוח תוך שימוש במידע המוצג לעיתים באופן אינטרסנטי ולא ענייני.

 

מהלך העבודה:

בבית:

א. כל קבוצה מייצגת גוף מסוים בפרשה. לקבוצה גישה לחומרי רקע שונים2. חברי הקבוצה מעלים טיעונים מרכזיים, בוחרים ראיות להצגה במשפט ובוחרים נציג.

ב. כל נציגי התובעים נפגשים לסיכום התביעה ומעלים את הטיעונים במצגת או על גבי שקפים.

 כל נציגי הנתבעים נפגשים לסיכום ההגנה ומעלים את הטיעונים במצגת או על גבי שקפים.

ג. כל קבוצה מוסרת העתק של הסיכומים למורה להערכת העבודה.

 

בכתה:

ד. נציגי הקבוצות מעלים את הטיעונים בבית המשפט לפני השופטים (כלל הכתה). לכל קבוצה 20 דקות להעלות את הטיעונים. יש אפשרות להצגת ראיות כמו: תמונות, נתונים באמצעות מצגות או שקפים.

ה. לאחר שכל אחד מהגופים שצוינו העלה את השגותיו או את הנימוקים להמשך גידול בכלובי הדגים עליכם, כשופטים, להכריע את הדין תוך הבאת נימוקים משכנעים להחלטתכם.

 

על כל תלמיד לכתוב פסק הדין ולהגיש למורה. פסק הדין כולל:

v סיכום קצר וענייני של נימוקי התובעים.

v סיכום קצר וענייני של דברי הנתבעים.

v החלטה מנומקת המלווה בהסברים ביולוגים ואקולוגים חברתיים וכלכליים מבוססים.

במהלך הפסיקה שלבו את מקורות המידע, ראיות ונתונים בהם השתמשתם לצורך קבלת החלטה.

העלו רעיונות נוספים להמשך פיתוח גידול דגי דניס ושברק תוך שימור משאב הטבע הנדיר במפרץ אילת.

 

מקורות מידע:

לפניכם רשימת אתרים באינטרנט העוסקים בנושא זה. ניתן להתבסס על מקורות מידע נוספים.

http://www.zalul.org.il/InCat.asp?cid=3&topcid=2

אתר הבית של עמותת צלול, מציגה טיעונים שונים בעד ונגד כלובי הדגים באילת.

www.levinsky.macam98.ac.il/hadraha/topics/docs/yes/mifraz.pps

מצגת הכוללת קישורים למקורות מידע בנושא כלובי הדגים באילת.

http://ichut.macam.ac.il/hofim.html

אתר העוסק בזיהום חופים ומציג גם את הזיהומים בחוף הים באילת.

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/bikoret/2004-07-19.html

הצעה לסדר היום בכנסת.

http://www.nevo.co.il/Psika_word/arar/arar0306031.doc

ועדה מחוזית לבניה באילת.

http://www.dafni.com/gulfsave/

אתר פרטי שנבנה על ידי שוחרי איכות הסביבה הכולל קישורים למקורות מידע רבים בנושא כלובי הדגים באילת.

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1005&rel=1

"משמר המפרץ" - גורמים מזהמים במפרץ אילת.

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1004

נזקים אקולוגיים במפרץ אילת

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3733&kwd=3792

חקלאות ימית במפרץ אילת.

http://www.eilat.muni.il/html/eilat/?theme=doh

אתר של עיריית אילת.

http://news.walla.co.il/?w=/22/280843

אתר וואלה שמדווח על חדשות מהמפרץ.

http://news.ep.walla.co.il/?w=//250370

אתר וואלה שמדווח על חדשות נוספות מהמפרץ.

http://www.idive.co.il/Index.asp?ArticleID=304&VolumeID=&CategoryID=24

"מלחמת המפרץ" אתר צוללנים.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2899778,00.html

אתר Ynet מדווח על חדשות מהמפרץ

 

  

כתובות לאתרי אינטרנט רלוונטיים מצורפות בסוף.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya