כיצד פועלת מערכת איסוף המידע של פורטל מס"ע?

פורטל מס"ע של מכון מופ"ת מאפשר הבניה של מקורות מידע חינוכיים בתחומי הכשרת המורים. הפורטל מבוסס על חקר ועל איסוף התכנים החינוכיים המפוזרים במאות אתרים חינוכיים שונים ואיחודם לאתר אחד מרכזי באינטרנט. במדורי פורטל מס"ע ניתן למצוא מאות מאמרים ומחקרים מעודכנים בנושאי חינוך ופדגוגיה המתורגמים לעברית.

אחת הפעילויות החשובות בפורטל מס"ע היא מערכת איסוף המידע שהלכה והתפתחה במרוצת השנתיים שבהן פועל הפורטל. מערכת איסוף המידע מבוססת בעיקרון על שני נדבכים עיקריים: סריקה של מאגרי מידע בינלאומיים וסריקה של ספריות מובילות בתחומי החינוך.

הסריקה של מאגרי המידע הבינלאומיים מתבצעת כל שבוע ומבוססת על הרצת שאילתות קבועות וממוקדות במאגרים. צוות פורטל מס"ע המורכב ממידענים מנוסים אפיין אסטרטגיית חיפוש המבוססת על מילות מפתח קבועות שמריצים במאגרים תוך התמקדות במועד הפרסום של מקורות המידע. כך לדוגמה, כל שבוע אנו מריצים שאילתא קבועה במאגר ERIC (היקף המאגר: 1.5 מיליון מאמרים ומחקרים בתחומי החינוך) על מנת לבדוק מה חדש בתחומי הכשרת המורים ובתחומי הפדגוגיה. באמצעות מערכת החיפוש המתקדמת של מאגרERIC  אנו מציבים מסננים של תאריך (Publication Date) התוחם את החיפוש לשנת 1985 ואילך וגם למילות מפתח מתאימות. הצלבת מידע זו מעלה ברשתנו מדי שבוע כ- 40-50 מחקרים חדשים רלוונטיים. חלק מן המאמרים מצויים במאגרERIC  בשלמותם (full text) וחלק מצויים בצורת תקצירים בלבד. מאמרים בעלי חשיבות נרכשים באמצעות צוות מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת ואחרים מושגים באמצעות מנועי החיפוש באינטרנט או בספריות האקדמיות ברחבי הארץ.

בצורה דומה אנו סורקים מאגרי מידע בינלאומיים נוספים בתחומי החינוך, כגון מאגר המידע Wilson Education Full Text ומאגר . Highbeam.com כאן נעשית פעולה דומה של הגדרת שאילתות קבועות, אך המערכת הממוחשבת של המאגרים האלה מבצעת את הסריקה באופן אוטומאטי כל שבוע על יסוד פרופיל מילות המפתח שהגדרנו מראש. פרופיל זה הידוע בשם SDI מאוחסן בזיכרון מאגרי המידע וכל שבוע אנו מקבלים בדוא"ל האלקטרוני שלנו רשימה מעודכנת של מאמרים חדשים העונים על מילות המפתח. מלאכת המיון היא עתירת עבודה כיוון שחלק מן המחקרים אינם בדיוק רלוונטיים לתחומי האיסוף שלנו.

סוג אחר של סריקה במאגרי מידע ממחושבים אנו מבצעים באמצעות סריקת דפי התוכן של כתבי העת המתפרסמים במקביל באינטרנט. יש כיום כמה מפעלי תיעוד ממוחשבים באינטרנט כגון IngentaConnect המביאים מידע מוקדם על תוכן העניינים של כתבי העת (ללא נוסח הטקסט המלא של המאמרים). במקרים אחרים יש לכתבי העת החינוכיים המובילים אתרי אינטרנט שבהם מתפרסמים דפי התוכן של הגיליונות החדשים היוצאים לאור. אנו עוברים על אתרים אלו ודולים מתוכם מידע ביבליוגראפי על מאמרים ועל מחקרים חדשים בעלי עניין לפורטל מס"ע.

גם בעידן של האינטרנט ומאגר המידע הממוחשבים לא נס לחן של הספריות החינוכיות על מגוון האוספים הפיזיים שלהן. אחת לשלושה שבועות אנו סורקים פיזית גם את האוספים של הספריות האקדמיות החינוכיות הגדולות בארץ (כגון ספריות החינוך של המכללות להכשרת מורים, ספריית בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן, ספריית בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית ועוד). הביקור בספריות אלו נועד לגלות מה חדש באוספים החינוכיים, לרבות עבודות דוקטורט וכתבי עת חינוכיים שעליהם מנויות הספריות.

מקורות המידע שנאספו הן במאגרי המידע הממוחשבים והן בספריות בארץ מועברים לעיון של ועדת ההיגוי של פורטל מס"ע השוקלת ומחליטה אילו מבין מקורות המידע ראויים לסיכום או לפרסום ותרגום במדורי פורטל מס"ע.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    כהכנה לכתיבת ספר אני מעוניינת לקבל מידע על: 1. מחקרים, עבודות ד"ר ומאמרים שהתפרסמו על הכשרת המורים הישראלית (סמינר, מכללה, אוניברסיטה)מ-1904 עד היום.2. מחקרים, עבודות, מאמרים שהתפרסמו על מכון מופ"ת ועל הכשרת מורי-מורים בארץ ובעולם.היש בידך לסייע לי.הרבה תודה, נירית

    פורסמה ב 04/07/2012 ע״י נירית רייכל
    מה דעתך?
yyya