כיצד מנהיגים יכולים לתמוך במורים בקבלת החלטות מונעת-נתונים: מסגרת להבנת בנייתה של יכולת

Marsh, Julie A.; Farrell, Caitlin C. "How leaders can support teachers with data-driven decision making: A framework for understanding capacity building", Educational Management Administration & Leadership. Mar2015, Vol. 43 Issue 2, p269-289.

תוך שימוש בתיאוריית הלמידה החברתית-תרבותית, ספרות אמפירית נרחבת, וממצאים מהמחקר הנוכחי, מאמר זה מפתח מסגרת להבנת הדרך לבניית היכולת של מורה לעשות שימוש בנתונים.

בפרט, המאמר מתאר את הפרקטיקות שהמנהלים עשויים להפעיל, מתי בתהליך קבלת ההחלטות מונעת-הנתונים יש להפעיל פרקטיקות אלה, וכיצד מנגנונים אלה עשויים לבנות מיומנויות וידע של מורים.

בהינתן האקלים הכלכלי הגלובלי, המנהלים ניצבים מול בחירות קשות לגבי האופן שבו כדאי להשקיע משאבים מצומצמים כדי לתמוך בשימוש בנתונים, וכיצד להבטיח שהמורים ישיגו וישמרו על היכולות הדרושות ברגע שיוסרו התמיכות.

המסגרת שמספק מאמר זה מציגה קבוצת מושגים העשוייה להיות שימושית בהנחיית החלטות אלה. נידונות השלכות עבור פרקטיקת מנהיגות, כמו גם הצעות לפיתוח תיאוריה ומחקר עתידיים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya