כיצד מורי המורים הפיניים מיישמים חינוך ליזמות?

Seikkula-Leino, Jaana; Satuvuori, Timo; Ruskovaara, Elena; Hannula, Heikki. "How do Finnish teacher educators implement entrepreneurship education?", Education + Training, 2015, Vol. 57 Issue 4, p392-404.

מטרה: המטרה של מחקר זה היא לבחון כיצד אנשים המכשירים את המורים הפיניים מיישמים חינוך ליזמות בהדרכה שהם מספקים. המחברים מראים כיצד למידה באמצעות, למידה עבור ולמידה לגבי יזמות מתבטאות בהערכות העצמיות של מורי המורים הפיניים.

מתודולוגיה: הנתונים נאספו באביב 2012 באמצעות שאלון שהועבר ל-100 רקטורים, מנהלים, מורי מורים ומורים מאמנים מהחינוך הכללי ומהחינוך המקצועי.

ממצאים: מורי המורים השתמשו במספר גדול יחסית של שיטות ומודלים פדגוגיים כדי לעסוק בחינוך ליזמות, כגון: למידה מבוססת בעיות, תיאורים של מצבים ניסויים ומעשיים, והם גם עודדו את הסטודנטים שלהם לקבל אחריות ולהיות מכוונים באופן עצמאי. אלו עשויים להיראות כתמיכה באופן ספציפי בלמידה של יזמות. מצד שני, עדיין יהיה מקום לשיפור לגבי ההנחיה של מורי המורים דרך יזמות.

השלכות מעשיות: בחינוך ליזמות צריך לקחת בחשבון את ההתנסויות האותנטיות לגבי יזמות בקרב המתכשרים להוראה. לדוגמא, שימוש גדול יותר בהכשרת מורים יוכל להיעשות באמצעות יוזמות של פרקטיקה, פעולות שיתופיות, למידה במסגרת התפקיד ושיטות כמו חממה עסקית ליזמות צעירה.

ערך: האיחוד האירופאי שם דגש מיוחד על המשך ההתפתחות של חינוך ליזמות בהכשרת מורים. המחקר חושף פרספקטיבות לגבי סוגי המיומנויות שמורי המורים מעניקים למתכשרים להוראה אשר ימשיכו לעבוד עד שנות השבעים של המאה ה-21.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

"זה קשור יותר למי שאני מאשר למיומנויות שלי" – תפיסת הסטודנט להוראה כסובייקט בהכשרת המורים הפינית

ארבעים השנים האחרונות בהכשרת המורים בפינלנד

הכשרת סטודנטים להוראה בפינלנד להוראה תכליתית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya