כיצד מורים תופשים את המשמעות של התפתחות מקצועית?

מקור: מחקר, עיון ויצירה באורנים, הכנס המדעי השנתי השמיני תשס"ו

למצגת – ראו קובץ מצורף מימין.

מבוא

החינוך המתמטי עובר בשנים האחרונות שינויים ניכרים, המציבים בפני מורים למתמטיקה אתגרים חדשים. תכניות אשר פותחו כדי לתמוך בהתפתחותם המקצועית של המורים, לעתים רחוקות סייעו להם להתמודד בהצלחה ולאורך זמן עם האתגרים הללו. לדעת המחברות אחת הסיבות לכך היא העובדה שתכניות ההכשרה אינן עונות במלואן על הצרכים הממשיים של המורים. מפתחי התכניות הם אלה שקובעים את התכנים, על בסיס מה שהם מאמינים שיכול לסייע למורים להרחיב את הידע המתמטי והדידקטי שלהם. בדרך כלל המורים עצמם אינם שותפים לעיצוב התכניות. המחקר הנוכחי פותח במטרה להבין את הצרכים של המורים מנקודת מבטם ואת מה שהם רואים כחיוני להתפתחותם המקצועית, כדי לפתח בהמשך תכניות המבוססות על צרכים אלה.

המחקר

המחקר בוצע בשני שלבים: בשלב הראשון התבקשו שבעה עשר מורים מנוסים (עם ותק של 22-4 שנים) להתייחס לשאלות שונות הנוגעות להוראה, למידה והתפתחות מקצועית. האמירות שהתקבלו בשלב הראשון סווגו בהתאם לקטגוריות שנבנו לצורך זה, ודורגו בהתאם למידת שכיחותם. על סמך התשובות שהתקבלו, הרכבנו שאלון אשר היווה את כלי המחקר של השלב השני. בשלב השני, ארבעים ושלושה מורים השיבו לשאלון מורחב אשר עסק בהיבטים הללו.

ממצאים עיקריים והשלכות לפיתוח השתלמויות למורים:

1. ידע לגבי תלמידים הכרחי לכל המורים, ללא קשר למספר שנות הוותק שלהם או הרמה שבה הם מלמדים מתמטיקה. מורים חשים בחוסר ידע בנוגע לדרך שבה תלמידים תופשים מושגים שונים במתמטיקה והדרך שבה הם בונים את הידע המתמטי שלהם;

2. תשומת לב מיוחדת יש להעניק לשתי קבוצות של מורים: מורים טירונים ומורים בעלי ותק רב. השתלמויות המיועדות למורים טירונים צריכות להתמקד ביכולת שלהם לבצע רפלקציה על ההתנסויות שלהם בכיתה, ולסייע להם לגבש את האמונות וההשקפות שלהם לגבי הוראה ולמידה. מורים בעלי ניסיון רב זקוקים להזדמנויות לפיתוח היכולת שלהם ליצור קשרים בין-אישיים, לחלוק את הידע שלהם, ולשתף פעולה עם עמיתיהם;

3. כל המורים רואים צורך בהרחבת הידע המתמטי שלהם, ונראה שזהו מרכיב חשוב בתכניות להתפתחות מקצועית. מעניין שגם אחרי 20 שנות ניסיון מורים עדיין חשים בצורך לחזק את הידע המתמטי שלהם. עם זה, חשוב לקחת בחשבון את הידע ההתחלתי של כל מורה, בהתאם לרקע שלו ולרמה שבה הוא מלמד מתמטיקה.

סיכום

תוצאות המחקר חשפו תמונה בלתי צפויה. נמצא שקיים פער בין תפישת המחברות לבין תפישת המורים לגבי המהות של התפתחות מקצועית. בעוד תפישת המחברות לגבי התפתחות מקצועית התייחסה לשלושה שלבים (התמקדות בהתפתחות אישית ללא קשר להוראה, יישום הידע והתאמתו לכיתה, ביצוע מחקר פעולה לצורך רכישת תובנות חדשות), המורים מעוניינים בעיקר בידע לגבי למידת תלמידיהם. את ההבדלים בין שתי התפישות ניתן לייחס לשתי פרספקטיבות שונות. בעוד נקודת המוצא של המחברות בנוגע להתפתחות מקצועית נובעת מתוך ראייה "הוליסטית", נקודת המבט של המורים היא "פנימית". כלומר, הם אינם מסוגלים לראות מעבר לצרכים המיידיים שלהם, גם לא לאחר שנים רבות של ניסיון. לפיכך, השאלה היא האם תכניות המיועדות להתפתחות מקצועית צריכות תחילה לשנות את הפרספקטיבה של המורים לגבי צורכיהם, ולאחר מכן לענות על הצרכים, או להסתפק במתן מענה נקודתי. לצורך זה דרוש מחקר נוסף.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    כיצד אני יכולה להשיג את השאלון והמחקר הבסיסי??

    פורסמה ב 13/02/2015 ע״י רשא
    מה דעתך?
yyya