כיצד כתיבת בלוג תורמת לתלמידים?

Pernille Ripp. "What Does Student Blogging Exactly Do?", Blogging through the Fourth Dimension, October 16, 2012.


המחברת תוהה כיצד כתיבת בלוג תורמת לתלמידיה.

מאפשרת להם להביע את עצמם – לתלמידים יש צורך לבטא את עצמם וכתיבת בלוג מאפשרת להם זאת.

כתיבת בלוג מאפשרת לתלמידים למצוא קהל לכתיבתם האותנטית .
כתיבת הבלוג אינה מסתכמת בכך שהמורה קורא אותו ומעניק לו ציון, אלא לבלוג יש קהל קוראים שמאפשר לו להתפתח.

מכניסה את מקומם בעולם לקונטקסט .
כתיבת בלוג מאפשרת לתלמידים ליצור קשר עם ילדים בני גילם בעולם באמצעות פרויקטים כמו Global Read Aloud.

מגבירה את הידע הגלובלי שלהם.
כאשר אתם יוצרים קשר עם אחרים דרך מלים ודרך עבודתכם, מתפתחות חברויות וכן מתפתח העניין ההדדי בחייו של מישהו אחר. זוהי הגרסה המודרנית לחברים לעט.

מחדירה בתלמידים הבנה וביטחון טכנולוגיים. 
כתיבת בלוג מלמדת את המורה ואת התלמידים שימוש בכלים טכנולוגיים נוספים ומאפשרת להם להתנסות בכלים אלה. התלמידים חשים בטוחים במיומנויותיהם כבלוגרים וביטחון זה מחלחל לגישה טכנולוגית כוללת.

מחדירה בתלמידים כללי בטיחות ואמצעים שיש לנקוט בעת שימוש ברשת.
המורים מתרגלים כללי בטיחות מקוונים עם הילדים מדי שנה והילדים יודעים אותם בעל-פה. הדרך הטובה ביותר ללמד את הילדים כללי בטיחות ברשת היא לעבוד עמם במצבים שיכולים להיות לא בטוחים אם יטופלו בדרך שגויה.

מלמדת אותם איך לתת משוב בונה.
אנחנו מעירים על פוסטים שכתבו חברינו לכיתה, אבל אלה צריכות להיות הערות בונות. כתיבת בלוג היא ההמשך הטבעי של עריכה שנעשית על ידי חברינו.

מלמדת אותם לנהל דיאלוג הכתוב באופן משמעותי.
כאשר התלמידים לא מקבלים הערות על הפוסטים שהעלו, אנחנו לעתים קרובות בודקים מדוע הם לא קיבלו הערות. בדרך כלל הם מבינים שהפוסטים לא נכתבו בסגנון שהזמין אחרים להגיב עליהם. על כן, בעקבות זאת נעשים ניסוח מחדש ועריכה.

מעודדים בדיקת איות והגהה של הטקסט.
אנחנו לא רוצים שהעולם יראה שגיאות כתיב וטעויות דקדוקיות.

מרחיבה את הידע הגיאוגרפי של התלמידים.
אנחנו נועצים מפות עם המיקום של הקשרים שלנו, זה מעורר יותר שאלות המובילות לקשר עמוק יותר.

כתיבת בלוג מקדמת את האמפתיה של התלמידים וגם את העניין שלהם באחרים.
כתיבת בלוג אינה צריכה להיות התנסות בודדה, אלא התנסות שמזמינה דיון. כדי ליצור דיונים משמעותיים, הכותב חייב לדאוג לאחרים, מה שנראה דרך השאלות שלהם.

מעודדת אותם לראות את הכתיבה שלהם בעיניים ביקורתיות יותר.
משום שאנחנו יכולים להתבונן בכתיבת הבלוג מתחילת השנה ועד עכשיו, אנחנו יכולים לראות את ההתפתחות של הבלוג.

כתיבת הבלוג יוצרת תלמידים שעושים רפלקציה
משום שלתלמידים ניתן שופר לעולם, המורה רואה את תלמידיו נוטלים את הסיכון ועושים רפלקציה לגבי עצמם ולגבי הבחירות שלהם.

כתיבת בלוג יוצרת עבורנו הזדמנויות לכייף.


קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya