כיצד המורים בכיתה מסייעים להבנות את המציאות המקצועית עבור פרחי ההוראה?

מאת: Ken Stevens

Ken Stevens. "How Classroom Teachers Help Construct Professional Reality for Pre-service Teachers".


לרציונל של מחקר תלת-שנתי זה היו שני ממדים: השילוב של תיאוריה עם פרקטיקת ההוראה, והשילוב של סביבות למידה פיזית ווירטואלית.

המחקר ביקש לענות על שתי שאלות:
(1) האם פרקטיקת ההוראה יכולה לסייע להבנת התיאוריה החינוכית?
(2) האם סביבת בית ספר דיגיטלית שבה יועסקו פרחי ההוראה תשמש כדי להגביר את ההכשרה המקצועית שלהם על ידי חיבור בין מורים בבית הספר (practicing teachers) לבין פרחי ההוראה הלומדים בקורסים באוניברסיטה?

השאלה הראשונה נשקלה לגבי מורים מבית הספר שהתנדבו להפוך לעמיתים מקצועיים (Professional Associates ) עבור הפקולטה לחינוך באוניברסיטה, בתפקיד שבו הם יעבדו ישירות עם פרחי ההוראה.

השאלה השנייה נשקלה כחלק מהמושג של תאים אינטרנטיים (cyber cells) – קבוצות פנים אל פנים המזמינות השתתפות מצד מבקרים וירטואליים (Stevens & Stewart, 2005), מה שמאפשר לפרחי ההוראה המשתתפים בקורסים פנים אל פנים באוניברסיטה ולמורים מבתי הספר שהם המבקרים הוירטואליים להשתתף בדיון ולעשות רפלקציה לגבי נושאים בעלי עניין מקצועי הדדי.

בשנה השלישית של התכנית (2009), פרחי ההוראה נשאלו את אותה השאלה בשאלון נוסף.

תגובות המשתתפים היו:
33 מהמשתתפים (, 62%) ציינו שלעמיתים המקצועיים היה ערך רב.
19 מהמשתתפים (36%) ציינו שלעמיתים המקצועיים היה ערך בינוני
משתתף אחד (2%) ציין שהערך של העמיתים המקצועיים היה נייטרלי.
אף אחד מהמשתתפים לא ציין כי לעמיתים המקצועיים היה ערך מועט או לא היה ערך כלל.

התגובות של פרחי ההוראה מספקות הוכחה לכך שהתנסות בהוראה מסייעת להבנת התיאוריה החינוכית בקורסים מתקדמים באוניברסיטה ותורמת לידע המקצועי באמצעות בחינה פנים אל פנים של סוגיות הנפוצות שתחומי ידע על ידי השתתפות של עמיתים מקצועיים נבחרים מבתי הספר.

שיתוף הפעולה בין פרחי ההוראה למורי בתי הספר איפשר לפרחי ההוראה להשתתף בהתנסויות בזמן אמת מהכיתה ונתן להם תחושה של מידיות לגבי חיי הכיתה שמצפים להם בסיומה של תכנית הלימודים שלהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya