כיצד אני מלמד קורס מקוון דחוס?

Dwinnells, Steve. " How Do I Teach a Compressed Online Course?", Online Classroom. Jun2014, Vol. 14 Issue 6, p1-2.

מאמר זה מציג טיפים לגבי הוראה באופן אפקטיבי יותר בקורס מקוון דחוס. הנושאים שנידונו כוללים סקירה בקפידה של תוכן הקורס, הצורך של המנחים להגביר את הנגישות ואת הזמינות שלהם, והצורך במתן משוב מיידי. הוזכרו גם אספקה של משאבים לסטודנטים, שמירה על מעורבות של הסטודנטים באמצעות משימות ופעילויות שונות, והחשיבות של מגע קבוע עם הסטודנטים במהלך השבוע הראשון של השיעורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya