כולם ילדים שלי: תודעה הורית כתפיסה פדגוגית בהכשרה להוראה

סימון, ח. (2017), כולם ילדים שלי: תודה הורית כתפיסה פדגוגית בהכשרה להוראה, תל אביב: מכון מופ"ת.

 

לרכישת עותק מודפס או מקוון של הספר

ההקשבה העמוקה לקולותיהם של מדריכות ומדריכים פדגוגיים ותיקים ומנוסים לצד ההקשבה לרטט העולה משתיקותיהם עוררו את שאלותיה של המחברת על מהות ההכשרה להוראה בזיקה לתודעה הורית. כך נסללה הדרך להבניית גישה פדגוגית-נרטיבית להכשרת מורים, השאובה מתחום הספרות היפה, האתנוגרפיה, הפסיכולוגיה והחינוך, הפילוסופיה ותאוריות פמיניסטיות.


השפה ההורית-חינוכית המתגלה מסיפוריהם של המרואיינים היא שפה המיטיבה לשלב איכויות הנתפסות כאִמהיות וכאבהיות "בדיבור אחד". תפיסת הורות כזאת דוחה את הנטייה המציגה גבריות בהוראה כמרוחקת, כמנוכרת וכפטריארכלית ומערערת על התפיסה שהוראה אמהית היא דפוס רגשני ופשטני. שילוב זה מאפשר לכונן דפוס פדגוגי-הורי א-מגדרי מכבד כלפי שונות מכל סוג; דפוס שהתכונה האמהית של אכפתיות ורגישות מתמזגת בו בצורה טבעית עם התכונה האבהית של הענקת נחמה. כל זאת מבלי לוותר במהלך ההדרכה על הדרישות האקדמיות המקובלות. הדגשים אלה מאפשרים לתרום לפיתוחו של דיון חינוכי מכיוון אחר ולהעניק רובד אינטלקטואלי נוסף לשיח ההכשרה להוראה.


הספר נועד לעוסקים בחינוך, בטיפול ובייעוץ, לחוקרים איכותניים, לסטודנטים ולהורים לבנים ולבנות בשנות הבגרות של חייהם.

ד"ר חוה סימון שימשה שנים רבות מרצה בחוג לחינוך מיוחד במכללת שאנן, עסקה בהדרכה פדגוגית ובהנחיית עבודות גמר בתחום הייעוץ והחינוך המיוחד ופעלה לקידום המחקר האיכותני. היא בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ייעוצית מאוניברסיטת נורת'ווסטרן בארצות הברית ותואר דוקטור מאוניברסיטת חיפה. בשנים האחרונות אימצה את הפדגוגיה הנרטיבית כתשתית לפרסומיה האקדמיים ולעבודתה החינוכית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya