יתרונות של כתיבה באמצעות סביבה מתוקשבת שיתופית מסוג ויקי ( Wiki)

מקור:  :Using Wikis as Collaborative Writing Tools: Something Wiki This Way Comes--Or Not

תהליך הכתיבה הוא ביסודו של דבר תהליך חברתי (Jo Allen, 1999) שבאמצעותו הכותבים לא רק כותבים עבור קוראים אלא כותבים ביחד עם הקוראים. במהלך תהליך כתיבה שיתופי נרקמים יחסים חברתיים התורמים גם קוגניטיבית לכל הצדדים.

יש התעניינות מחקרית וחינוכית בטכנולוגיות המזמנות יחסי גומלין אינטנסיביים במרחב הקבוצתי הכולל, בין היתר, שיתוף ברעיונות אינטלקטואליים ובחוויות מסוגים שונים, כפי שבא לידי ביטוי למשל, בתרבות ה"צאטים" המתנהלת בין ידידים וירטואליים כמו גם ב"ויקי" (Wiki), המהווה אתר ידע הנכתב ונערך באורח משותף על ידי קבוצת משתתפים, הבוררים, מגדירים ומציגים לראווה את הטקסטים הנתפשים על ידם כבעלי חשיבות. ב"ויקי" כל גולש יכול לכתוב, למחוק, להוסיף ולהשאיר טכסט מילולי או גרפי העשוי להימחק תוך דקות. למעשה, ה"ויקי" מהווה גלגול דיאלקטי ודינאמי של רעיון ההולך ומתפתח לאחר זמן, לכדי רעיון מגובש משותף.

יישומי ויקי (WIKI Application) מאפשרים לכותבים שהם תלמידים, סטודנטים או מורים לכתוב בסביבה שיתופית באופן שנוצרת ביניהם הידברות מתמדת המתגברת על מחלוקות. התהליך מאופיין בחתירה של כל הכותבים להגיע להסכמה על השיטה ולהסכמה על האיכויות והנורמות.

תוך כדי כתיבה בסביבה מתוקשבת מבוססת WIKI נוצרת למידה ארגונית שיתופית שמשמעותה העברת ידע וגם מתגבשים טוב יותר מושגים ותכנים (Burnett , Hill and Duin, 1997). משימות כתיבה שיתופיות בסביבה מתוקשבת יוצרות אמות מידה גבוהה יותר לאיכות הכתיבה (Ede and Lunsford,1990) ונוצרת גם מחויבות אישית גבוהה יותר של הכותבים בסביבה המתוקשבת. כתיבה כחלק מפרויקט צוות לימודי תורמת רבות לחילופי ידע שהם פועל יוצר מתהליכי הכתיבה ויוצרת אתוס של מחויבות לקבוצה ולקהילה. כלי מתוקשב לכתיבה כגון WIKI  מציע לא רק פשטות וגמישות אלא גם יתרונות קוגניטיביים של תהליך הידברות נמשך בין הכותבים. בסופו של דבר, נוצרים בסביבת כתיבה שיתופית מסוג WIKI תפוקות גבוהות יותר של תוצרי כתיבה.

לביבליוגרפיה המלאה ראו קישור למאמר המקורי.
חומר רקע - ראו קישורים מימין.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה המלאה ראו קישור למאמר המקורי.חומר רקע – ראו קישורים מימין.

yyya