יעילותה של סביבת למידה פעילה: האם יש לשנות את שיטות הבחינה?

Zapatero, E. G., Maheshwari, S. K., & Chen, J. (2012). Effectiveness of active learning environment: Should testing methods be modified? Academy of Educational Leadership Journal, 16, 101-114.


לעיתים קרובות מדווח בספרות שסביבת למידה שיתופית היא סביבת למידה יעילה יותר עבור סטודנטים. אולם, יש פחות דגש בספרות על מנגנוני בחינה והערכה כאשר השיעורים ניתנים תוך שימוש בטכניקות למידה שיתופיות שונות. האם שיטות הבחינה צריכות להישאר אותו הדבר בעוד שסביבת הכיתה השתנתה? מחקר זה בוחן את יעילותה של סביבת הלמידה השיתופית בכיתה יחד עם מתודולוגיות הבחינה.

כדי לבחון את יעילותה של סביבת הלמידה השיתופית, מחברי המאמר עיצבו והשתמשו בשלוש סביבות למידה שונות בקורס מסוים לאורך שלושה סמסטרים שונים. בכל סמסטר עוקב נוצרה סביבת כיתה שיתופית יותר עבור קורס נבחר. סביבת הכיתה של הסמסטר הראשון הייתה במתכונת ההרצאה המסורתית. בסמסטר הבא, נעשה שימוש בסביבת כיתה שונה. זו תוכננה להיות סביבה אינטראקטיבית יותר עם דגש על פתרון בעיות ותוספת זמן עבור דיוני כיתה. הודגשה האינטראקציה שבין מרצה-לסטודנט ותוכן-לסטודנט. אינטראקציית סטודנט-לסטודנט הודגשה גם כן.

בסמסטר הבא, העברת הקורס התבססה על סביבה היברידית. לסטודנטים ניתנו מחשבי טאבלט (Tablet PC) כדי ליצור כיתה אינטראקטיבית יותר. הסביבה השיתופית נוצרה על בסיס ה-( InkSurvey Tool (2008). סביבה זו סיפקה סביבת למידה אקטיבית ושיתופית במתכונת היברידית (פנים אל פנים עם מאפיינים/מרכיבים מקוונים). סביבה זו אפשרה את אינטראקציות הסטודנטים רבות הפנים בשימוש מחשבי טאבלט יחד עם סביבת הלמידה האקטיבית שנוצרה בסמסטר הקודם.

כדי לבחון את הלמידה, מחברי המאמר השתמשו בשתי שיטות שונות בכל סמסטר. ראשית, נערכו תצפיות כיתה עצמאיות. במהלך תצפיות אלו, תועדו גם התדירות וגם איכות אינטראקציות הסטודנטים. שנית, מחברי המאמר השתמשו בהערכות מסורתיות ותיעדו את ציוני הסטודנטים.

התוצאות מראות שככל שסביבת הכיתה הופכת לאינטראקטיבית יותר, איכות האינטראקציות בכיתה עולה ולסטודנטים יש הבנה טובה יותר של החומר. אולם, הביצועים של הסטודנטים בבחינה המסורתית אינם משתפרים באותו הקצב עם רמה גבוהה יותר של סביבה שיתופית. מחקר זה מראה שכאשר משנים את סביבת הכיתה, יש לשנות גם את שיטות וכלי הבחינה בהתאם כדי לשקף את ההשפעה המלאה של הלמידה השיתופית.

מקורות
InkSurvey Tools (n.d.). Colorado School of Mines. Retrieved on May, 2008 from http://ticc.mines.edu/

ראה גם :

פדגוגיית "ארגון עצמי" כתהליך חדשני בהוראה למידה מתוקשבת- חקר מקרה

האם לומדים מקוונים מתוסכלים מהתנסויות למידה שיתופיות?

הטקסונומיה של השיתופיות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya