יכולת נמוכה, השתתפות וזהות בפדגוגיה דיאלוגית

Snell, J., Lefstein, A. (2017). "Low ability", participation and identity in dialogic pedagogy. American Educational Research Journal, 55(1), 40-78. DOI:10.3102/0002831217730010

מאמר זה בוחן כיצד מורים ניהלו את השתתפותם של תלמידים הנחשבים כ"בעלי יכולת נמוכה" בדיונים בכיתה על ידי שימוש בשיטות של הוראה דיאלוגית. שיטות אלו מבקשות לעודד את התלמידים לחשוב וללמוד באמצעות שיח. הן כוללות פרקטיקות שונות כגון דיון המתמקד בחקירת נושא לעומק והנמקה שיתופית. לצד בחינת אופן השתתפות התלמידים בדיונים, המחקר בודק גם את זהותם החברתית של אותם תלמידים הנחשבים כ"בעלי יכולת נמוכה".

מורים מתבקשים לעיתים קרובות להשתמש בשיטות של הוראה דיאלוגית על מנת לשלב השתתפות פעילה של תלמידים בשיח כיתתי. שיטה זו אינה עומדת בקו אחד עם התפיסה שיכולתו של תלמיד הינה קבועה ואינה תלויה בהקשרים סביבתיים. החוקרים מציינים ששיטות הוראה אשר מעודדות את התלמידים להציג באופן פומבי את מחשבותיהם עלולות לגרום לתפיסת התלמיד כ"לא רהוט" או כ"בעל יכולת נמוכה" ולהציגו באור כזה באופן גלוי. לכך יתכנו השלכות חשובות על זהויות התלמידים.

החוקרים השתמשו בשיטות לינגוויסטיות אתנוגרפיות לניתוח שלושה מקרי בוחן שונים בהם מורים מבקשים לכלול את קולותיהם של תלמידים בעלי הישגים נמוכים בדיון הכיתתי. במקרה הראשון הוצגו שאלות "קלות" לתלמידים הנחשבים כ"בעלי יכולת נמוכה". במקרה השני, תלמידים הנחשבים כ"בעלי יכולת נמוכה" זכו לתמיכת חבריהם לכיתה. במקרה השלישי, התייחסו המורים אל התלמידים כבעלי מסוגלות.

ממצאי החוקרים העלו שכאשר הוצגו שאלות קלות, גישת המורה הובילה לתוצאות שליליות כגון הימנעות תלמיד "בעל יכולת נמוכה" מהשתתפות בדיון. כאשר ניתנה תמיכת חברי הכיתה, היתה לכך השפעה חיובית על גיבוש זהות התלמידים. התוצאות הטובות ביותר נמצאו במקרה השלישי: כאשר התייחסו המורים אל התלמידים כבעלי מסוגלות, דווח על כבוד הדדי בין התלמידים ואווירה טובה בכיתה. בסיום המאמר דנים החוקרים בהשלכות המחקר על תחום הפדגוגיה הדיאלוגית ומחקר תהליכי זהות חברתית בכיתה. 

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

דיאלוג, ארגומנטציה וחינוך

בירור זהות בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya