יכולת מחקרית ורפורמה בהכשרת מורים ראשונית: התנסויות איריות, פרספקטיבות בין-לאומיות

מאת: Jim Gleeson

Gleeson, Jim; Sugrue, Ciaran; O'Flaherty, Joanne. Research capacity and initial teacher education reform: Irish experiences, international perspectives. Teaching & Teacher Education, Feb2017, Vol. 62, p19-29

כאשר הגלובליזציה מתעצמת וכלכלות נאבקות לטפל ב"צנע", רפורמות חינוכיות ממשיכות באין מפריע. במקרה של הכשרת מורים ראשונית, המטוטלת נעה בין פרקטיקה לבין מחקר עם דגש הולך וגדל על מומחיותם של מורי מורים.

השיח הבין-לאומי לגבי הכשרת מורים ראשונית מספק הֶקשר חשוב עבור מדיניות ורפורמות איריות נוכחיות. על רקע זה, הממצאים של מחקר שיטתי לגבי היכולות המחקריות והפעילויות של סגלי ההוראה בתכניות הכשרת מורים ראשונית מנותחים ונידונים בצורה ביקורתית.

העדויות מצביעות על חוסר התאמה ניכר בין מטרות מדיניות לבין יכולותיהם הנוכחיות של מורי מורים. הכותבים מזהים ודנים בהשלכות מדיניות ומתייחסים למשמעותן האפשרית עבור מערכות אחרות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

"הכשרה בבית הספר", מדיניות להכשרת מורים ראשונית באנגליה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya