יכולת כצורך נוסף לתמיכה: הגישה המשלבת לחינוך למחוננים בסקוטלנד

Sutherland, Margaret; Stack, Niamh. "Ability as an Additional Support Need: Scotland's Inclusive Approach to Gifted Education", CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal 4.3 (2014): 73-87.

המאמר הנוכחי מספק סקירה של החקיקה הלאומית הנוכחית, של המדיניות, של תכנית הלימודים ושל הפרקטיקה הקשורים לחינוך למחוננים בסקוטלנד.

המאמר מתחיל בסקירה של ההקשר הלאומי וברקע ההיסטורי התומך באתוס הדוגל בשוויון זכויות, שחודר לחינוך הסקוטי.

המחברים דנים באופן שבו הנרטיבים ההיסטוריים, הפילוסופיים והפוליטיים המושרשים היטב באמונה שהחינוך הוא זכות עבור כולם, מבשרים על הגישה של סקוטלנד ל"חינוך למחוננים".

לשינוי החקיקתי בתוך סקוטלנד ממודל "מבוסס צרכים" למודל "מבוסס זכויות", יחד עם הגישה המשלבת לחינוך עבור כולם, יש השלכות חשובות והוא מספק הזדמנויות פוטנציאליות עבור אנשים צעירים מחוננים. היתרונות והמגבלות של גישה זו נידונו במאמר זה.

אולם, המציאות והרטוריקה עשויות להיות לא מוכרות לזרים; על כן, המאמר מכוון גם להדגים כיצד הכוונה החקיקתית והאידיאלים הפדגוגיים הופנו לפרקטיקה בתוך בתי הספר הסקוטיים כדי לענות על הצרכים של הצעירים הסקוטים המחוננים.

המחברים מסכמים בדיון באתגרים שנותרו ובהשלכות לעתיד, הן בתוך סקוטלנד והן מעבר לה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

חינוך מיוחד. למחוננים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya