יכולת ההוראה של פרחי הוראה את הנושא של ויסות עצמי בלמידה מסוג SRL : שילוב למידה מבעיות ולמידה מהצלחות

Michalsky, T., & Schechter, C.( 2013) ." Preservice teachers' capacity to teach self-regulated learning: Integrating learning from problems and learning from successes." Teaching & Teacher Education, 3060-73.

על ידי שימוש ב"מעין" ניסוי מתוכנן, המחברים איחדו לימוד שיטתי המורכב מלימוד מאותגר בעיות ומלימוד מוצלח של התנסויות, לתכניות קדם הוראתיות ובחנו איך תכניות אלה השפיעו על יכולת ותפיסה של סטודנטים להוראת הפיסיקה, בטרם התחילו ללמד את תלמידיהם בקרה עצמית (ויסות עצמי בלמידה) בלמידה ( Self – regulated learning, SRL ).

קיימים מודולים רבים ושונים לבקרה וויסות עצמי בלמידה אשר מציעים תבניות ומבנים אחרים, וכולם חולקים את אותן הנחות יסוד .
התוצאות מצביעות על כך שפרחי הוראה ששקלו והתנסו גם בבעיות וגם בהצלחות בטרם התחילו ללמד, שיפרו את אסטרטגיות הוראת SRL שלהם ואת ארגון סביבות SRL המעשיות בהשוואה לפרחי הוראה ששקלו והתנסו רק בהתנסויות מאותגרות בעיות בטרם התחילו ללמד.

המחקר הנוכחי מעלה את הצורך לאחד למידה שיטתית הבנויה מהתנסויות בעייתיות והתנסויות מוצלחות, בתכניות ההכשרה וההכנה של מורים טירונים כאמצעי לפיתוח ולקידום היכולות שלהם ללמד את עקרונות הSRL לתלמידים.

עוד על self-regulated learning


הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון  מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya