יכולות ההתמודדות של תלמידים בסביבה מתוקשבת ללמידה מאותגרת בעיות

מאת: C. Hsu

Hsu, C., Hwang, G., Chuang, C., & Chang, C. (2012). Effects on learners' performance of using selected and open network resources in a problem-based learning activity. British Journal of Educational Technology, 43(4), 606-623

מחקר זה ניסה להשוות את ההשפעות של סביבה מתוקשבת על השימוש של התלמידים במערכת מידע באמצעות של שאלונים ב"מודל של קבלת הטכנולוגיה" (technology acceptance model (TAM) ולגבי האפקטיביות של הלמידה.


ממצאי הניסוי הראו שבסביבה מתוקשבת ללמידה, תלמידים בעלי הישגים נמוכים השיגו התקדמות משמעותית.

יתר על כן, לתלמידים בעלי הישגים גבוהים שלמדו בסביבה מתוקשבת מסוג selected-resource network, היו הישגים טובים יותר מאשר תלמידים שלמדו בסיבה מתוקשבת מסוג open-resource network.מה שידוע לגבי נושא זה:
- למידה מאותגרת בעיות הוכרה כאסטרטגיית הוראה חשובה.

- למתן הנחיות לפתרון בעיות מבוסס רשת יש פוטנציאל להגביר ולתמוך במיומנויות של פתרון בעיות של הלומדים.

- חיפוש אחר מידע לגבי פתרון בעיות קוטלג כמערב תהליכים קוגניטיביים מסדר גבוה.

- טיפוח תלמידים לפתח יכולות לפתרון בעיות מסייע להם בלמידה יעילה של תוכן הנושא.

- חקירה האם סביבות שונות לחיפוש מידע (open and selected network resources) משפיעות על ביצוע פתרון הבעיות מבוסס רשת של התלמידים.

-חקירה האם סביבות שונות לחיפוש מידע משפיעות על הישגי הלמידה של התלמידים לאחר השתתפות בסביבה מתוקשבת ללמידה מאותגרת בעיות

-חקירת דרגות הקבלה של התלמידים את הסביבות לחיפוש מידע ומתאמים בין המשתנים בסביבות.


השלכות לגבי יישום ו/או מדיניות
סביבות מתוקשבות ללמידה מסייעות לתלמידים בעלי יכולות בינוניות ונמוכות בשיפור הלמידה שלהם.

השקעה בסביבות מתוקשבות ללמידה מסוג selected resources צריכה לשפר באופן משמעותי את הביצוע של תלמידים בעלי הישגים גבוהים בהשוואה לשימוש בסביבה מתוקשבת מסוג open resources.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya