טקסונומיה של סטנדרטים בחינוך

מקור: מתוך "חלופות בהערכת הישגים – מט"ח, 1999

סטנדרטים Standards

 משפחה של מונחים המתייחסים להיגדים של ציפיות מן התלמיד וכוללים סטנדרטים של תוכן (Content Standards), סטנדרטים של ביצוע, (Performance Standards) ונקודות ציון  (Benchmarks).

סטנדרטים של תוכן  (Content Standards)

ציפיות כלליות אודות מה התלמידים צריכים לדעת ומה הם צריכים להיות מסוגלים לעשות בנושאים מסוימים וברמות כיתה מסוימות. סטנדרטים של תוכן מגדירים עבור המורים, התלמידים והקהילה, לא רק מה שמצופה מן התלמיד מבחינת כישורים וידע, אלא מה צריך להילמד בתוך בית הספר. דוגמה של סטנדרט בלימודי שפה:

"תלמיד כיתה ד' יוכל לאסוף מידע באמצעות השימוש במקורות כמו ראיונות, שאלונים, מחשבים וספריות".

סטנדרטים של ביצוע (Performance Standards)

הגדרות מפורטות וברורות של מה התלמיד צריך לעשות כדי להוכיח יכולת ברמה מסוימת בסטנדרטים של תוכן. לדוגמה, רמת ביצוע של "הישג יוצא דופן" בממד של "תקשורת של רעיונות" מושגת כאשר התלמיד בוחן את הבעיה ממספר נקודות מבט ומספק ראיות סבירות התומכות בכל אחת מהן.

עוגן/ים (Anchor)

עבודת תלמיד המהווה דוגמה של רמת ביצוע מסוימת. מעריכים (Rators) משתמשים בעוגנים על מנת לציינן את עבודות התלמידים, כאשר הם משווים את ביצועו של התלמיד לעבודת העוגן.

אימון מעריכים (Rater Training)

התהליך של הכנת או הכשרת מעריכים (Raters) שיוכלו להעריך את עבודות התלמידים ולקבוע ציונים שאפשר לסמוך עליהם. בתהליך ההכשרה משתמשים בעוגנים  כדי שמעריכים יכירו את הקריטריונים והמחוונים. בעזרת דיונים המתקיימים בין המעריכים לבין המאמן הקריטריונים והסטנדרטים  של ביצוע מובהרים, ויש אפשרות לתרגל את היישום של המחוון על עבודות.

הערכה באמצעות תלקיט (Portfolio Assessment)

התלקיט מוגדר כאוסף מכוון של עבודות התלמיד, בדרך כלל, שנאספו מעבודות שבוצעו בכיתה. התלקיט משמש בהערכה כאשר:

א. מטרת ההערכה מוגדרת.
ב. הקריטריונים לקביעת מה נכלל בתלקיט, מי בוחר את התכולה, מתי נכללים הפריטים, מוגדרים.
ג. הקריטריונים להערכת הפריטים והתלקיט בשלמות מוגדרים ומשמשים בשיפוט החומר.
ד. יש עדות לרפלקציה.

התלקיט מתוכנן הן לשקף את התקדמותו, מאמציו והישגיו של התלמיד והן לעודד את התלמיד להרהר (To reflect) על למידתו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya