חקירת השקפותיהם של תלמידי חטיבות ביניים והוריהם לגבי הוראה מצוינת

מאת: Junjun Chen

Chen Junjun. Exploring middle school students' and parents' conceptions of excellent teaching, Asia Pacific Journal of Education. December 2016, Volume 36, Issue 4 , p. 570-582.

בעוד שנערכו מחקרים מערביים רבים לגבי משמעותה של הוראה מצוינת, קיימים הרבה פחות מחקרים מן המזרח (הרחוק). מחקר זה בחן כיצד הורים ותלמידים תפסו השקפות של הוראה מצוינת בחטיבות ביניים בסין.

נותחו תגובות של 77 תלמידים ו-67 הורים הקשורות לנרטיב אישי של זמן שבו הם התנסו בהוראה מצוינת, תוך שימוש במחקר נרטיבי.

מחקר זה זיהה שלוש תמות עיקריות וארבע תמות משנה:

 1. להפוך שיעורים למעניינים,
 2. להשיג אפקטיביות של תלמידים,
 3. לדאוג לתלמידים,
 4. להיות בעל רמה גבוהה של אחריות ומוסריות,
 5. להיות בעלי ידע רחב,
 6. להיות מסוגל לשלוט בכיתה,
 7. להיות בקשר חיובי עם תלמידים.

 

השקפות אלו היו שותפות לשתי הקבוצות ונמצאו מספר הבדלים משמעותיים ביניהן. המאמר דן בהבדלים מתיאורים מערביים וסיניים אחרים של הוראה מצוינת, ומספק השתמעויות לגבי סטנדרטים של הוראה, פיתוח מקצועי של מורים, ומערכת הערכת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פרספקטיבות של תלמידים לגבי הפדגוגיה החיה של הכיתה

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya