חקירת הקשר בין מיומנויות הקריאה, ההנעה לקריאה והרגלי הקריאה של מתבגרים

Mcgeown, Sarah P; Duncan, Lynne G ; Griffiths, Yvonne M ; Stothard, Sue E . "Exploring the relationship between adolescent's reading skills, reading motivation and reading habits", Reading and Writing 28.4 (Apr 2015): 545-569.

המחקר הנוכחי בוחן את המידה שבה ההנעה (מוטיבציה) לקריאה והרגלי הקריאה חוזים מרכיבים שונים של הקריאה (קריאת מילה, הבנה, סיכום ומהירות הקריאה של טקסט) וגם מוסיף למחקר המצומצם הבוחן הבדלים קבוצתיים (מגדר, גיל, יכולת) בהנעה לקריאה ובהרגלי קריאה של מתבגרים.

במחקר השתתפו שלוש מאות ושנים עשר תלמידים בגילאי 11-16 מבריטניה. ההנעה לקריאה של המתבגרים חזתה שונות ניכרת בהבנת הנקרא שלהם ובמיומנויות הסיכום, לאחר התחשבות במהירות קריאת טקסט ובקריאת מילה. ההנעה לקריאה גם חזתה שונות ניכרת במהירות קריאת טקסט לאחר התחשבות בקריאת מילה.

אולם, ממדים שונים של הנעה חזו שונות במיומנויות קריאה שונות. מבין כל הרגלי הקריאה רק קריאת סיפורת הופיעה כמנבא עקבי של שונות במיומנויות קריאה שונות, לאחר התחשבות במיומנויות קריאה אחרות. ההבדלים הקבוצתיים (מגדר, גיל ויכולת) היו עקביים עם הספרות הקודמת בנושא.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קריאה עצמאית ו"תפנית חברתית": כיצד הרגלי הקריאה של מתבגרים וההנעה שלהם קשורים לטיפוח קשרים חברתיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya