חקירה של הגורמים המשפיעים על הכוונות והשילוב של כלי Web 2.0 בידי פרחי ההוראה

מאת: Ayesha Sadaf

Sadaf, Ayesha; Newby, Timothy; Ertmer, Peggy. An investigation of the factors that influence preservice teachers' intentions and integration of Web 2.0 tools", Educational Technology Research & Development , Feb2016, Vol. 64 Issue 1, p37-64.

המטרה של המחקר הייתה לחקור את הגורמים שמנבאים את הכוונות והשימושים בפועל של פרחי הוראה בכלי Web 2.0 בכיתותיהם. נעשה שימוש במערך מחקר הסברי בשיטות מעורבות הכולל שני שלבים.

השלב הראשון חקר גורמים המנבאים את הכוונות של פרחי ההוראה לשלב כלי Web 2.0 בכיתות העתידיות שלהם. השלב השני, שלב המעקב, חקר את המעבר של פרחי ההוראה מכוונות לפעולות במהלך התנסויות הוראה ואת הגורמים שהשפיעו על השימוש בפועל בכלי Web 2.0 בכיתותיהם.

תוצאות המחקר הראו שהשימושיות הנתפסת, המסוגלות העצמית, וציפיות הסטודנטים היו המנבאים החזקים ביותר לכוונות של פרחי ההוראה ולשימושם בפועל בכלי Web 2.0 בכיתה. ממצאים נוספים חשפו קשר חיובי משמעותי בין הכוונות של פרחי ההוראה לבין ההתנהגות שלאחר מכן.

התוצאות של שלב המחקר השני הראו שלמרות שמרבית פרחי ההוראה היו מסוגלים לממש את הכוונות שלהם בזכות גורמים מסייעים, מספר סטודנטים לא הצליחו להשתמש בכלי Web 2.0 בשל נגישות מוגבלת למשאבים טכנולוגיים ומורים חונכים אשר לא סיפקו תמיכה.

ממצאים אלה מספקים הוכחה לכך שכאשר פרחי הוראה תופסים את הערך שיש לכלי Web 2.0 לסיוע בקידום למידת תלמידים, כאשר יש להם תמיכה מתלמידיהם והמורים החונכים שלהם, וכאשר יש להם מסוגלות עצמית גבוהה כמו גם גישה נוחה לכלי Web 2.0, הם מסוגלים לתרגם את הכוונות שלהם לפעולות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

טכנולוגיה והכשרת מורים: מבט חטוף למחקר ולפרקטיקה שעיצבו את התחום

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya