חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים בחינוך המיוחד

חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים בחינוך המיוחד                                                                                                                             רחל אשכנזי מדריכה מחוזית
 
מהם סטנדרטים?
תקנים או אמות מידה שהוגדרו מראש כדי לאפשר פעולה גלויה וברורה להשגת מטרות מוגדרות וברורות. לאפשר שיפור מצב קיים ולקדם את איכות החיים ורמתם.
בעזרת הסטנדרטים אפשר לבחון את תפקודו של בית הספר ולהעריך את הישגי התלמידים.
לסיכום: הסטנדרטים = מטרות. והמטרה-תפקידה לכוון לתוצאות.
 
קיימים 4 קטגוריות לסטנדרטים:
א.סטנדרטים של ביצוע:
                     - מה אני עושה כדי להגיע למטרה?
                     - באילו חומרי לימוד אני משתמש?
                     - מהי הרמה הרצויה או הטובה של הידע או של
                       ההישגים בתחום הנתון?
 
ב.סטנדרטים של הזדמנויות למידה:
אלו הם סטנדרטים המגדירים את זמינות תוכניות הלימודים:
                  - האם בבית הספר קיים הפרופיל של המורה הרצוי?
                  - האם קימות שעות ההוראה הנדרשות?
                  - מה מס' התלמידים בכתה?
                  - תקציבים?
                  - האם קיימים קשרים בין ביה"ס לקהילה,לבית ההורים?
התנאי לכך שהתלמידים ישיגו את הסטנדרטים של התוכן והביצוע כנדרש הוא,שביה"ס והרשויות יעמדו בסטנדרטים של הזדמנויות הלמידה.
ג.סטנדרטים של תוכן:
                              - מה שהמורים צריכים ללמד.
                              - מה שהמורים צריכים ללמוד.
כל המיומנויות והידע שיש להקנות לתלמידים באופן ברור ומדויק.
המטרה: לפתח דרכי חשיבה, דרכי עבודה , תקשורת , הסקה , וחקר הקישורים בכל תחום הלימודים.
מסטנדרטים של תוכן נגזרות תוכניות הלימודים והמיומנויות הרצויות.
ד.סטנדרטים של הערכה:
א. מידת ההלימה בין שיטות ההערכה לבין מטרות הלימודים.
ב. שילוב בין הערכת ההישגים להזדמנויות הלמידה
ג. מידת ההתאמה בין איכות ההערכה לבין הפעולות הננקטות בהתבסס על ממצאי ההערכה. כלומר עד כמה ההערכה איכותית ומשתמשים בה כדי לבנות מחדש,האם עושים שינויים בעקבות הטעות?
ד. ההוגנות והמהימנות של ההערכה:
 
שינויים בתפיסה ובהגדרת היעדים בחינוך המיוחד.
השינוי בתפיסה וביעדים:
-פיתוח אישיות אוטונומית בכל מסגרת חינוכית.
- קידום נטילת תפקיד אקטיבי של הפרט בתהליך הלמידה וההתפתחות שלו.
-פיתוח סביבה חינוכית מתבגרת.
- 
חוק חינוך מיוחד התשמ"ח- 1988
"מטרת הח"מ היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד החריג, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה במטרה להקל על שלובו בה ובמעגל העבודה."
 
"תלמיד אינו כלי פח שיש למלאו,
אלא נר תמיד שיש להציתו".
תפקידינו להראות את הדרך לאן.
אנחנו נסתכל על ההישגים הנורמטיביים.
אך בדרכים אחרות ובקצב שונה.
יש לסמן הישגים = באוריינטציה ישירה לסטנדרטים המחייבים בחינוך הרגיל.
 
האם הבחירה בתוכנית הלמודים: "חינוך לשוני" כנושא ראשוני לתקנון במערכת החנ"מ נראית לכם?
 
השפה היא פלטפורמה המניעה קשר של האדם עם עצמו ועם סביבתו. השפה היא בסיס להשתלבותם של תלמידינו בקהילה כשווי ערך.
לא ניתן להצהיר כי תלמידינו ישתלבו בקהילה ובעולם המודרני ולחסום אותם ממפגשים בלתי אמצעיים עם נכסי השפה הדבורה והכתובה.
חובתנו היא להפעיל דרכי הוראה מפצות העושות שימוש בנכסי השפה הטובים כדי לעקוף תהליכי שפה פגומים.
להקצות זמן אקטיבי להזדמנויות חשיבה מגוונות ליצור הלימה בין משתנה הטקסט למשתני הקורא.
לזמן "מצבי שיח" אותנטיים, רלוונטיים, לאתגר, לדרוש , להאמין ולעולם לא לוותר.
כך נמנע אפקט מצטבר ( אפקט מתיו): "העני נעשה עני יותר..."
 
 
 
 
לשון ותחביר
קיצור תוכנית הלימודים
כיתות א-ב': עד סוף שנה ב' נדרשים התלמידים לעקוב אחר רצף הדברים הנאמרים בכיתה ולהגיב על דברי אחרים ("דיבור"), לכתוב מלים ומשפטים בסיסיים ("הפקת כתיבה"), להשתמש במילון, לקרוא (בצורה שוטפת) טקסטים, גם מהמקורות ("קריאה"), להכיר את סימני הניקוד הבסיסיים.

כיתות ג-ד': עד סוף כיתה ד' נדרשים התלמידים להצגת רעיונות משל עצמם בשיחה, כתיבת סיפור עם השתלשלות עניינים, הרחבת אוצר המלים הכתובות ושימוש בסימני פיסוק, קריאת טקסטים כולל מהמקורות, תוך שליטה במטבעות לשון ובניבים והבנת המושג "שורש".

כיתה ו': הצגת פרשנות לדברי הזולת בשיחה, כתיבת סיפור ב"תבנית סיפורית", הבעת דעה על נושא שנוי במחלוקת, כתיבת עבודה בעקבות תהליך מחקרי, חלוקת טקסט לפסקאות תוך שמירה על רצף הגיוני, דרישה לקריאת ספרים באופן עצמאי, הכרת עיקרון תצורת המלים בעברית, המתבסס על אותיות השורש, הבחנה בין הפעולה לבין עושה הפעולה במשפט, הכרת שבעת הבניינים הקלאסיים ועשיית שימוש נכון בהם.
 
 
 

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  אני מחפשת כבר זמן רב סטנדרטים בחינוך הלשוני לחינוך המיוחד ברמת פיגור בינוני. מאד אשמח לדעת היכן ניתן למצוא.כל טובאסתר

  פורסמה ב 27/02/2011 ע״י אסתר דויטש

  למה לא ללכת לפי הגיל ההתפתחותי

  פורסמה ב 25/03/2011 ע״י רות רובין

  אני צריכה את המדריך ליישום והטמעת החינוך הלישוני בחינוך מיוחד .אם יש הדגמות לתחי?????????????????????????????????????..בבקשה תעדכנו תודה מראש

  פורסמה ב 28/09/2011 ע״י רים
  מה דעתך?
yyya