חינוך חומל מגן הילדים ועד לתארים המתקדמים: להכניס תרבות של חמלה לכיתות הלימוד

Hooria Jazaieri, (2018) "Compassionate Education from Preschool to Graduate School: Bringing a Culture of Compassion into the Classroom", Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, Vol. 11 Issue: 1, pp.22-66

מטרת מאמר זה היא להעלות על פני השטח את סוגיית החמלה במסגרות חינוכיות, מגן הילדים ועד למסגרות האקדמיות לתארים מתקדמים. המאמר סוקר את ספרות המחקר הדנה במושג החמלה ובהשלכותיו המעשיות. הפוטנציאל לחמלה נוכח בתלמידים בכל שלב במסלול החינוכי בו הם פוסעים. למורים המלווים אותם יש הזדמנויות רבות ומגוונות לתרום להעשרת ולצמיחת תחושות החמלה בקרב התלמידים והסטודנטים במסגרות החינוכיות השונות. אך כיצד יש לעשות זאת?

המאמר מבקש להגדיר מהי חמלה ולהבחין בינה ובין מושגים דומים: הזדהות, רחמים, סימפתיה, אהבה, חביבות, אלטרואיזם, עזרה לזולת ועוד. בהמשך בודקת המחברת את ההקשרים השונים ואת המופעים השונים של החמלה בשלבי החינוך השונים, מגן הילדים, דרך בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים, התיכון, מסגרות הלימוד לתואר ראשון ומוסדות אקדמיים לתארים מתקדמים (משפטים, רפואה, סיעוד, ייעוץ חינוכי וטיפול). בשלב השלישי סוקרת המחברת את הספרות האמפירית הקיימת בתחום החמלה בחינוך ומגלה את החללים הגדולים הקיימים במחקר נושא זה. המחברת מעלה את הצורך במחקר אמפירי נוסף הבודק את אפשרויות הבאת החמלה לכיתות הלימוד בשלבי החינוך השונים. שדה המחקר פתוח ומזמן חוקרים שיוכלו לא רק לחקור באופן אמפירי את המצב הקיים אלא אף להציע צורות חדשות של חמלה שאולי איננו מודעים ליעילותן.

לקראת סיום פורשת המחברת כמה המלצות כלליות ליישום עבור כל המורים בכל שלבי החינוך (מגן הילדים ועד התארים המתקדמים). בין ההמלצות: שילוב פרקטיקות של תשומת לב ומודעות לכיתה, עזרה לתלמידים בזיהוי תשומת הלב שלהם וניסיון להבין היכן היא ממוקדת כעת (עבר, הווה, עתיד), תרגילי מיינדפולנס להגברת המודעות לנוכחות, דיון על מושג החמלה וניסיון להגדירו עם ובעזרת התלמידים, הן בקבוצות קטנות או במסגרת כיתתית. בנוסף מורים יכולים לעזור לתלמידים לזהות בתוכם סוגי חמלה שונים, מאפיינים שונים של חמלה ואת מרכיביה. מערכת המלצות נוספת קשורה במודעות של המורה למגבלותיו: חשוב שהמורה יבין מתי אין הוא יכול לחוש חמלה ומדוע. במקביל הוא יוכל לדון במגבלותיה של החמלה עם תלמידיו.

לסיכום טוענת המחברת כי לאור סקירתה, ברור כי האתגרים הקיימים מרתקים ומזמנים פעולה. באמצעות תכנון קפדני, מחקרי עומק ומעקב ארוך טווח, נוכל להבין אם, מתי, כיצד ומי זקוק לחמלה ולהכשרה במתן חמלה, תוך התחשבות בגיל, בטכניקות משתנות, בסיטואציות מגוונות. אם השרה מעין זו תינתן תוך גילוי רגישות להקשרים התרבותיים ותמיד במעקב מדעי מדוקדק, הרי שהשפעתה החיובית של החמלה תוכל פעול את פעולתה על הסטודנטים כאינדיבידואלים, על כיתות בתי ספר ולבסוף על החברה כולה.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת

הקשר בין האמפטיה של המורים לבין תפיסותיהם את התרבות הבית – ספרית

בכל מקום ובכל זמן : תיאוריית החמלה הרדיקלית


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  יישר כוח. נהניתי לקרוא את הגיליון. כרגיל.
  מציעה להזכיר את ספרי שיצא לפני כחודש "חינוך לחיים ערכיים בתרבות טכנולוגית", העוסק בפירוט באחדים מן הנושאים המועלים בגיליון זה.
  בברכה

  פורסמה ב 09/07/2019 ע״י פרופ' חנה שחר
  מה דעתך?
yyya